insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
44
40
10
G.7
016
053
089
G.6
5752
2632
5327
2397
5332
7781
1013
6294
3173
G.5
9555
0471
6582
G.4
63589
24811
68154
51378
77111
69508
86152
64944
68722
10180
46864
06802
25017
76471
43332
02557
44485
43273
42440
87027
01509
G.3
28314
54971
10313
16039
20488
11047
G.2
37145
72049
56841
G.1
46970
91824
08478
ĐB
620492
803255
412906
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 08 0206, 09
1 11(2), 14, 16 13, 17 10, 13
2 27 22, 24 27
3 32 32, 39 32
4 44, 45 40, 44, 49 40, 41, 47
5 52(2), 54, 55 53, 55 57
6 - 64 -
7 70, 71, 78 71(2) 73(2), 78
8 89 80, 81 82, 85, 88, 89
992 97 94
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
70 40, 80 10, 400
11(2), 71 71(2), 81 411
32, 52(2), 92 02, 22, 32 32, 822
- 13, 53 13, 73(2)3
14, 44, 54 24, 44, 64 944
45, 5555 855
16 -066
27 17, 97 27, 47, 577
08, 78 - 78, 888
89 39, 49 09, 899
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
49
23
63
G.7
202
197
400
G.6
7274
9067
7310
1638
3153
0019
4300
0207
2688
G.5
8911
9203
6112
G.4
17641
73114
37211
41186
17548
73482
36011
18854
46163
70598
79493
82066
00778
33439
08622
24378
37551
60997
09849
61082
97771
G.3
28250
86264
46256
03002
11478
91281
G.2
93284
43063
85341
G.1
26905
18775
49495
ĐB
308101
963798
322012
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
001, 02, 05 02, 03 00(2), 07
1 10, 11(3), 14 1912(2)
2 - 23 22
3 - 38, 39 -
4 41, 48, 49 - 41, 49
5 50 53, 54, 56 51
6 64, 67 63(2), 66 63
7 74 75, 78 71, 78(2)
8 82, 84, 86 - 81, 82, 88
9 - 93, 97, 98(2) 95, 97
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
10, 50 - 00(2)0
01, 11(3), 41 - 41, 51, 71, 811
02, 82 0212(2), 22, 822
- 03, 23, 53, 63(2), 93 633
14, 64, 74, 84 54 -4
05 75 955
86 56, 66 -6
67 97 07, 977
48 38, 78, 98(2) 78(2), 888
49 19, 39 499
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
03
07
12
G.7
107
412
314
G.6
7248
7524
1438
3845
7181
7687
6079
2205
6847
G.5
2842
5807
6877
G.4
71209
11257
00327
63931
36538
67530
96124
73593
47489
11878
68421
75050
85866
67398
45653
44399
89992
56815
18220
56355
78896
G.3
37857
65815
67300
39674
10620
65719
G.2
14890
72998
37580
G.1
50401
39580
97250
ĐB
082430
091781
532071
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 01, 03, 07, 09 00, 07(2) 05
1 15 12 12, 14, 15, 19
2 24(2), 27 21 20(2)
330(2), 31, 38(2) - -
4 42, 48 45 47
5 57(2) 50 50, 53, 55
6 - 66 -
7 - 74, 7871, 77, 79
8 - 80, 81(2), 87, 89 80
9 90 93, 98(2) 92, 96, 99
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
30(2), 90 00, 50, 80 20(2), 50, 800
01, 31 21, 81(2)711
42 12 12, 922
03 93 533
24(2) 74 144
15 45 05, 15, 555
- 66 966
07, 27, 57(2) 07(2), 87 47, 777
38(2), 48 78, 98(2) -8
09 89 19, 79, 999
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
90
68
55
G.7
062
533
881
G.6
8443
8150
6640
1570
8757
7081
3398
2588
0970
G.5
0026
2121
9476
G.4
64178
50470
91604
67859
69226
53897
35140
94687
71727
35349
97208
55562
22915
52733
41829
03215
66885
55303
21084
86644
29406
G.3
40214
14858
67494
06581
43567
06916
G.2
93225
99592
54451
G.1
13361
88119
47198
ĐB
310500
117666
803888
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
000, 04 08 03, 06
1 14 15, 19 15, 16
2 25, 26(2) 21, 27 29
3 - 33(2) -
4 40(2), 43 49 44
5 50, 58, 59 57 51, 55
6 61, 62 62, 66, 68 67
7 70, 78 70 70, 76
8 - 81(2), 87 81, 84, 85, 88(2)
9 90, 97 92, 94 98(2)
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
00, 40(2), 50, 70, 90 70 700
61 21, 81(2) 51, 811
62 62, 92 -2
43 33(2) 033
04, 14 94 44, 844
25 15 15, 55, 855
26(2)66 06, 16, 766
97 27, 57, 87 677
58, 78 08, 6888(2), 98(2)8
59 19, 49 299
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
65
16
16
G.7
760
246
472
G.6
6388
1488
6256
0317
0266
3213
3868
6945
0666
G.5
2196
5069
4376
G.4
48730
17656
56616
08650
22745
99399
18036
68492
28365
44987
07835
74759
35208
86060
50107
88724
06666
65997
81131
14394
14587
G.3
86703
02196
36632
03332
74819
95969
G.2
17509
15793
50591
G.1
91333
06479
95877
ĐB
496790
370861
315576
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 03, 09 08 07
1 16 13, 16, 17 16, 19
2 - - 24
3 30, 33, 36 32(2), 35 31
4 45 46 45
5 50, 56(2) 59 -
6 60, 65 60, 61, 65, 66, 69 66(2), 68, 69
7 - 79 72, 76(2), 77
8 88(2) 87 87
990, 96(2), 99 92, 93 91, 94, 97
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
30, 50, 60, 90 60 -0
-61 31, 911
- 32(2), 92 722
03, 33 13, 93 -3
- - 24, 944
45, 65 35, 65 455
16, 36, 56(2), 96(2) 16, 46, 66 16, 66(2), 76(2)6
- 17, 87 07, 77, 87, 977
88(2) 08 688
09, 99 59, 69, 79 19, 699
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
59
04
26
G.7
779
823
120
G.6
0636
5666
8719
2756
7185
4530
1494
5562
1395
G.5
1687
0646
2122
G.4
15765
49491
88650
47296
95338
79176
88039
54084
86435
66072
16903
78644
21467
22690
19992
52611
43545
26372
68408
89751
56775
G.3
49628
43069
55395
03893
41086
56452
G.2
46829
43031
70905
G.1
29886
57466
98170
ĐB
274074
580462
489166
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 - 03, 04 05, 08
1 19 - 11
2 28, 29 23 20, 22, 26
3 36, 38, 39 30, 31, 35 -
4 - 44, 46 45
5 50, 59 56 51, 52
6 65, 66, 6962, 66, 67 62, 66
774, 76, 79 72 70, 72, 75
8 86, 87 84, 85 86
9 91, 96 90, 93, 95 92, 94, 95
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
50 30, 90 20, 700
91 31 11, 511
-62, 72 22, 52, 62, 72, 922
- 03, 23, 93 -3
74 04, 44, 84 944
65 35, 85, 95 05, 45, 75, 955
36, 66, 76, 86, 96 46, 56, 66 26, 66, 866
87 67 -7
28, 38 - 088
19, 29, 39, 59, 69, 79 - -9

XSMN thứ 3 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

Thông tin về XSMN thứ 3

Nếu bạn đang tìm kiếm nơi để tra cứu kết quả XSMN T3 một cách nhanh chóng & chính xác thì hiện tại trangxoso.com là địa chỉ webiste được nhiều người chơi đề xuất lựa chọn.

Chúng tôi tập trung vào việc phát triển hạ tầng các máy chủ chất lượng cao để khai thác tối đa nguồn tài nguyên mạng internet phục vụ cho nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của người chơi xổ số.

File not found!

Kết quả xổ số Miền Nam thứ Ba được chúng tôi ghi lại trên hệ thống cơ sổ dữ liệu vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản.

Có thể bạn chưa biết hệ thống ngoài việc dò vé số online, trangxoso.com có tính năng lọc các bộ số theo một số quy tắc nhất định, thống kê giải thưởng & tiên đoán những con số có khả năng cao sẽ về trong ngày.

Chúng tôi hi vọng đây là những chức năng đem giúp người chơi có thể gia tăng khả năng trúng thưởng.

Với cơ chế trả thưởng hấp dẫn, SXMN ngày càng thu hút được số lượng đông đảo người chơi tham gia. KQXS MN thứ 3 được quay tổng cộng 18 lần cho ra 18 dãy số tương ứng được chia thành 9 giải thưởng.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT