insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
38
49
40
G.7
291
470
008
G.6
2869
8780
5722
6384
0477
1447
1977
7501
9508
G.5
0514
8281
2567
G.4
88892
18615
10351
07631
17759
42982
97207
10604
10268
41577
00275
30526
85147
48991
41990
74837
53496
63205
43847
19160
36575
G.3
66560
58484
39736
67566
71834
87736
G.2
49617
01596
10429
G.1
83080
12672
12718
ĐB
628630
099726
549942
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 07 04 01, 05, 08(2)
1 14, 15, 17 - 18
2 2226(2) 29
330, 31, 38 36 34, 36, 37
4 - 47(2), 49 40, 42, 47
5 51, 59 - -
6 60, 69 66, 68 60, 67
7 - 70, 72, 75, 77(2) 75, 77
8 80(2), 82, 84 81, 84 -
9 91, 92 91, 96 90, 96
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
30, 60, 80(2) 70 40, 60, 900
31, 51, 91 81, 91 011
22, 82, 92 72422
- - -3
14, 84 04, 84 344
15 75 05, 755
-26(2), 36, 66, 96 36, 966
07, 17 47(2), 77(2) 37, 47, 67, 777
38 68 08(2), 188
59, 69 49 299
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
50
76
88
G.7
397
653
041
G.6
0092
5211
7799
4062
1440
8895
8852
9262
7016
G.5
0057
3971
4467
G.4
93493
79472
23887
75251
36807
84145
99787
44961
31473
87373
74735
33635
53697
41117
29271
35548
88592
36782
47481
78982
07384
G.3
44642
08788
65488
49934
63093
66693
G.2
98532
82763
78078
G.1
02510
69070
91924
ĐB
143175
928409
110501
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 070901
1 10, 11 17 16
2 - - 24
3 32 34, 35(2) -
4 42, 45 40 41, 48
5 50, 51, 57 53 52
6 - 61, 62, 63 62, 67
7 72, 75 70, 71, 73(2), 76 71, 78
8 87(2), 88 88 81, 82(2), 84, 88
9 92, 93, 97, 99 95, 97 92, 93(2)
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
10, 50 40, 70 -0
11, 51 61, 7101, 41, 71, 811
32, 42, 72, 92 62 52, 62, 82(2), 922
93 53, 63, 73(2) 93(2)3
- 34 24, 844
45, 75 35(2), 95 -5
- 76 166
07, 57, 87(2), 97 17, 97 677
88 88 48, 78, 888
9909 -9
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
81
12
00
G.7
969
970
262
G.6
7125
0766
8035
7428
5288
9747
6779
2295
4053
G.5
3393
9989
0251
G.4
71966
05908
17965
60213
18155
91279
37439
07465
76441
32497
24340
13356
85786
43390
63645
36063
04207
88269
43189
27867
85983
G.3
90133
65826
49420
90471
78810
92937
G.2
86550
63841
43152
G.1
14709
95970
05853
ĐB
600993
004375
481433
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 08, 09 - 00, 07
1 13 12 10
2 25, 26 20, 28 -
3 33, 35, 39 -33, 37
4 - 40, 41(2), 47 45
5 50, 55 56 51, 52, 53(2)
6 65, 66(2), 69 65 62, 63, 67, 69
7 79 70(2), 71, 75 79
8 81 86, 88, 89 83, 89
993(2) 90, 97 95
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
50 20, 40, 70(2), 90 00, 100
81 41(2), 71 511
- 12 52, 622
13, 33, 93(2) -33, 53(2), 63, 833
- - -4
25, 35, 55, 65 65, 75 45, 955
26, 66(2) 56, 86 -6
- 47, 97 07, 37, 677
08 28, 88 -8
09, 39, 69, 79 89 69, 79, 899
insert_chartThống kê
TỉnhVũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8
32
38
81
G.7
177
096
946
G.6
9393
3820
7888
1328
2454
0048
7427
0954
6698
G.5
0423
6376
5794
G.4
87495
96484
85300
64295
69077
36697
57546
17533
97985
78038
98305
33425
66056
84868
80433
07655
73113
73844
67479
38204
06110
G.3
32205
52791
12393
78982
65903
64923
G.2
27087
27427
43820
G.1
85276
97161
93145
ĐB
454010
986058
110651
0123456789
ĐầuVũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 00, 05 05 03, 04
110 - 10, 13
2 20, 23 25, 27, 28 20, 23, 27
3 32 33, 38(2) 33
4 46 48 44, 45, 46
5 - 54, 56, 5851, 54, 55
6 - 61, 68 -
7 76, 77(2) 76 79
8 84, 87, 88 82, 85 81
9 91, 93, 95(2), 97 93, 96 94, 98
Vũng TàuBạc LiêuBến TreĐuôi
00, 10, 20 - 10, 200
91 6151, 811
32 82 -2
23, 93 33, 93 03, 13, 23, 333
84 54 04, 44, 54, 944
05, 95(2) 05, 25, 85 45, 555
46, 76 56, 76, 96 466
77(2), 87, 97 27 277
88 28, 38(2), 48, 58, 68 988
- - 799
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
40
47
85
G.7
481
597
627
G.6
1983
5335
0183
1651
0902
2399
7157
8144
1004
G.5
7075
3042
6145
G.4
38409
97936
63396
99870
83186
50628
75971
02290
67705
77511
88479
41038
63023
44270
80206
64193
25279
18866
55893
70897
07303
G.3
62991
58455
14511
78455
88170
00028
G.2
41767
34399
86559
G.1
03524
07745
06029
ĐB
750439
972164
933407
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 09 02, 05 03, 04, 06, 07
1 - 11(2) -
2 24, 28 23 27, 28, 29
3 35, 36, 39 38 -
4 40 42, 45, 47 44, 45
5 55 51, 55 57, 59
6 6764 66
7 70, 71, 75 70, 79 70, 79
8 81, 83(2), 86 - 85
9 91, 96 90, 97, 99(2) 93(2), 97
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
40, 70 70, 90 700
71, 81, 91 11(2), 51 -1
- 02, 42 -2
83(2) 23 03, 93(2)3
2464 04, 444
35, 55, 75 05, 45, 55 45, 855
36, 86, 96 - 06, 666
67 47, 9707, 27, 57, 977
28 38 288
09, 39 79, 99(2) 29, 59, 799
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
75
67
60
G.7
241
697
165
G.6
0209
0621
2589
6678
5209
5980
8796
8479
1760
G.5
6454
0528
4487
G.4
51835
75152
30440
43082
04623
68221
51323
91757
85876
50759
77157
70133
92589
61181
59512
13344
60274
26690
63121
60556
95505
G.3
19567
46737
09766
15281
55940
88457
G.2
65903
74916
99453
G.1
23134
92041
35596
ĐB
955128
502962
632615
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 03, 09 09 05
1 - 16 12, 15
2 21(2), 23(2), 28 28 21
3 34, 35, 37 33 -
4 40, 41 41 40, 44
5 52, 54 57(2), 59 53, 56, 57
6 6762, 66, 67 60(2), 65
7 75 76, 78 74, 79
8 82, 89 80, 81(2), 89 87
9 - 97 90, 96(2)
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
40 80 40, 60(2), 900
21(2), 41 41, 81(2) 211
52, 8262 122
03, 23(2) 33 533
34, 54 - 44, 744
35, 75 - 05, 15, 655
- 16, 66, 76 56, 96(2)6
37, 67 57(2), 67, 97 57, 877
28 28, 78 -8
09, 89 09, 59, 89 799

XSMN thứ 3 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

Thông tin về XSMN thứ 3

Nếu bạn đang tìm kiếm nơi để tra cứu kết quả XSMN T3 một cách nhanh chóng & chính xác thì hiện tại trangxoso.com là địa chỉ webiste được nhiều người chơi đề xuất lựa chọn.

Chúng tôi tập trung vào việc phát triển hạ tầng các máy chủ chất lượng cao để khai thác tối đa nguồn tài nguyên mạng internet phục vụ cho nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của người chơi xổ số.

File not found!

Kết quả xổ số Miền Nam thứ Ba được chúng tôi ghi lại trên hệ thống cơ sổ dữ liệu vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản.

Có thể bạn chưa biết hệ thống ngoài việc dò vé số online, trangxoso.com có tính năng lọc các bộ số theo một số quy tắc nhất định, thống kê giải thưởng & tiên đoán những con số có khả năng cao sẽ về trong ngày.

Chúng tôi hi vọng đây là những chức năng đem giúp người chơi có thể gia tăng khả năng trúng thưởng.

Với cơ chế trả thưởng hấp dẫn, SXMN ngày càng thu hút được số lượng đông đảo người chơi tham gia. KQXS MN thứ 3 được quay tổng cộng 18 lần cho ra 18 dãy số tương ứng được chia thành 9 giải thưởng.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT