insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
07
84
13
G.7
574
219
392
G.6
7126
3010
1103
2777
0116
9859
0106
0201
1568
G.5
5816
5675
3183
G.4
38355
15149
23229
36149
08515
77461
29227
01068
53634
18249
86670
36206
37880
33675
29627
19953
80973
14017
03307
91998
76041
G.3
64488
52558
55503
13633
21292
38713
G.2
22577
38277
87371
G.1
54480
55708
10195
ĐB
166688
129938
578741
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 03, 07 03, 06, 08 01, 06, 07
1 10, 15, 16 16, 19 13(2), 17
2 26, 27, 29 - 27
3 - 33, 34, 38 -
4 49(2) 4941(2)
5 55, 58 59 53
6 61 68 68
7 74, 77 70, 75(2), 77(2) 71, 73
8 80, 88(2) 80, 84 83
9 - - 92(2), 95, 98
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
10, 80 70, 80 -0
61 - 01, 41(2), 711
- - 92(2)2
03 03, 33 13(2), 53, 73, 833
74 34, 84 -4
15, 55 75(2) 955
16, 26 06, 16 066
07, 27, 77 77(2) 07, 17, 277
58, 88(2) 08, 38, 68 68, 988
29, 49(2) 19, 49, 59 -9
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
29
75
48
08
G.7
895
680
340
467
G.6
6967
1703
2465
1260
3942
5695
2482
3935
4678
3120
6292
8795
G.5
6721
7375
1031
6384
G.4
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
G.3
04049
73555
95117
49526
66764
24561
39643
25731
G.2
41254
32555
55284
97011
G.1
22578
11942
55239
90932
ĐB
376616
612652
150476
732534
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 03 - 06 02, 08
1 11, 16 17 - 11
2 21, 29(2) 23, 26 22 20, 28
3 37 - 31, 35, 39 31, 32, 34, 35
4 44, 49 42(2) 40, 43, 48 43
5 54, 5552, 53, 55, 57, 59 50, 55, 57 51, 52(2)
6 65, 67 60 61, 64 67
7 72, 75, 76, 78 73, 75(2)76, 78 -
8 - 80, 87, 89 82(2), 84 84, 85
9 95 95 - 92, 95
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
- 60, 80 40, 50 200
11, 21 - 31, 61 11, 31, 511
72 42(2), 52 22, 82(2) 02, 32, 52(2), 922
03 23, 53, 73 43 433
44, 54 - 64, 8434, 844
55, 65, 75, 95 55, 75(2), 95 35, 55 35, 85, 955
16, 76 26 06, 76 -6
37, 67 17, 57, 87 57 677
78 - 48, 78 08, 288
29(2), 49 59, 89 39 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
11
87
53
G.7
446
736
143
G.6
7405
6739
0823
5736
6543
5422
1028
3063
2450
G.5
3005
0762
7003
G.4
61398
31268
91771
44203
46290
97390
64000
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
76461
63784
75856
13694
12406
13814
13872
G.3
07069
80125
38984
84649
96388
29837
G.2
93891
17777
78415
G.1
07257
70545
74578
ĐB
046384
513093
557933
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 03, 05(2) 08(2) 03, 06
1 11 18(2) 14, 15
2 23, 25 22 28
3 39 36(2)33, 37
4 46 41, 43, 45, 49 43
5 57 57 50, 53, 56
6 68, 69 62 61, 63
7 71 77(2) 72, 78
884 84, 87 84, 88
9 90(2), 91, 9893 94
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 90(2) - 500
11, 71, 91 41 611
- 22, 62 722
03, 23 43, 93 03, 33, 43, 53, 633
84 84 14, 84, 944
05(2), 25 45 155
46 36(2) 06, 566
57 57, 77(2), 87 377
68, 98 08(2), 18(2) 28, 78, 888
39, 69 49 -9
insert_chartThống kê
TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8
40
86
45
G.7
844
953
251
G.6
3640
4112
7222
7740
8113
8582
6570
4160
6155
G.5
6130
2306
3513
G.4
80697
81402
94528
96898
10778
14585
22490
04662
03583
49161
22604
31531
62023
04112
73570
47098
37294
67190
97532
44748
39109
G.3
94376
86223
11560
44163
75235
17265
G.2
84015
60268
33806
G.1
97351
63576
65620
ĐB
309841
889627
622893
0123456789
ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 02 04, 06 06, 09
1 12, 15 12, 13 13
2 22, 23, 28 23, 27 20
3 30 31 32, 35
4 40(2), 41, 44 40 45, 48
5 51 53 51, 55
6 - 60, 61, 62, 63, 68 60, 65
7 76, 78 76 70(2)
8 85 82, 83, 86 -
9 90, 97, 98 - 90, 93, 94, 98
Tây NinhAn GiangBình ThuậnĐuôi
30, 40(2), 90 40, 60 20, 60, 70(2), 900
41, 51 31, 61 511
02, 12, 22 12, 62, 82 322
23 13, 23, 53, 63, 83 13, 933
44 04 944
15, 85 - 35, 45, 55, 655
76 06, 76, 86 066
9727 -7
28, 78, 98 68 48, 988
- - 099
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
88
15
38
G.7
578
225
802
G.6
0653
8217
3411
2165
5067
0569
7250
2618
1967
G.5
9476
2165
5684
G.4
48901
93341
49473
45969
16624
41649
62305
32000
05328
56819
25636
88257
06911
91478
01664
13912
60227
33314
48324
51502
60146
G.3
36599
28637
21683
36942
79690
58224
G.2
07366
98852
48184
G.1
39181
94795
98909
ĐB
967014
436986
062911
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 05 00 02(2), 09
1 11, 14, 17 11, 15, 1911, 12, 14, 18
2 24 25, 28 24(2), 27
3 37 36 38
4 41, 49 42 46
5 53 52, 57 50
6 66, 69 65(2), 67, 69 64, 67
7 73, 76, 78 78 -
8 81, 88 83, 86 84(2)
9 99 95 90
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- 00 50, 900
01, 11, 41, 81 11111
- 42, 52 02(2), 122
53, 73 83 -3
14, 24 - 14, 24(2), 64, 84(2)4
05 15, 25, 65(2), 95 -5
66, 76 36, 86 466
17, 37 57, 67 27, 677
78, 88 28, 78 18, 388
49, 69, 99 19, 69 099
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
38
49
40
G.7
291
470
008
G.6
2869
8780
5722
6384
0477
1447
1977
7501
9508
G.5
0514
8281
2567
G.4
88892
18615
10351
07631
17759
42982
97207
10604
10268
41577
00275
30526
85147
48991
41990
74837
53496
63205
43847
19160
36575
G.3
66560
58484
39736
67566
71834
87736
G.2
49617
01596
10429
G.1
83080
12672
12718
ĐB
628630
099726
549942
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 07 04 01, 05, 08(2)
1 14, 15, 17 - 18
2 2226(2) 29
330, 31, 38 36 34, 36, 37
4 - 47(2), 49 40, 42, 47
5 51, 59 - -
6 60, 69 66, 68 60, 67
7 - 70, 72, 75, 77(2) 75, 77
8 80(2), 82, 84 81, 84 -
9 91, 92 91, 96 90, 96
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
30, 60, 80(2) 70 40, 60, 900
31, 51, 91 81, 91 011
22, 82, 92 72422
- - -3
14, 84 04, 84 344
15 75 05, 755
-26(2), 36, 66, 96 36, 966
07, 17 47(2), 77(2) 37, 47, 67, 777
38 68 08(2), 188
59, 69 49 299
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
25
64
33
G.7
894
510
231
G.6
9050
9639
0790
2746
1614
7294
6769
8200
2030
G.5
1764
5691
1016
G.4
70494
83127
10371
00012
76269
57288
00036
44200
45617
69510
49190
26906
37203
58399
79231
86960
11652
02596
79063
69849
77686
G.3
06486
35244
86623
73856
65971
44700
G.2
68636
15208
10279
G.1
98007
66436
73303
ĐB
594003
186258
599977
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
003, 07 00, 03, 06, 08 00(2), 03
1 12 10(2), 14, 17 16
2 25, 27 23 -
3 36(2), 39 36 30, 31(2), 33
4 44 46 49
5 50 56, 58 52
6 64, 69 64 60, 63, 69
7 71 - 71, 77, 79
8 86, 88 - 86
9 90, 94(2) 90, 91, 94, 99 96
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
50, 90 00, 10(2), 90 00(2), 30, 600
71 91 31(2), 711
12 - 522
03 03, 23 03, 33, 633
44, 64, 94(2) 14, 64, 94 -4
25 - -5
36(2), 86 06, 36, 46, 56 16, 86, 966
07, 27 17777
88 08, 58 -8
39, 69 99 49, 69, 799

Giới thiệu XSMN – Thông tin về kết quả xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam(XSMN) là một loại trò chơi quay số có thưởng do nhà nước Việt Nam phát hành và hiện tại đã duy trì hoạt động liên tục suốt 50 năm. tt

Ngay bên dưới đây XSMB.Org sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về loại hình xổ số này.

Khung giờ xem quay cầu xổ số Miền Nam

Có thể bạn đã biết, vé số chính là những tờ giấy có in đầy đủ thông về giá cả, cách thức chơi thế nào, nhận thưởng ra sao. Bao gồm 1 dãy 6 số để bạn tra cứu. Chúng được xác thực thông qua việc công ty xổ số trực thuộc nhà nước đóng con dấu mộc đỏ. Bạn chỉ có thể biết được KQXS MN sau khi mua những tờ vé số này.

 • Thời gian XSMN mở quay thưởng vào buổi chiều hàng ngày lúc 16h10’.
 • Ban tổ chức đã sắp xếp mỗi ngày chọn tối thiểu 3 tỉnh thành để chọn làm đài xoay cầu.

Lịch quay xổ số Miền Nam

 • Quay lồng cầu vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.
 • Hiện tại lịch mở thưởng của xổ số Miền Nam tổng cộng có 21 tỉnh thành tham gia và luân phiên nhau xoay cầu trong đó thành phố Hồ Chí Minh được chọn thực hiện quay 2 lần.
Ngày trong tuầnTỉnh/TPThứ 2TP Hồ Chí Minh(xshcm), Đồng Tháp(xsdt), Cà Mau(xscm)Thứ 3Bến Tre(xsbt), Vũng Tàu(xsvt), Bạc Liêu(xsbl)Thứ 4Đồng Nai(xsdn), Cần Thơ(xsct), Sóc Trăng(xsst)Thứ 5Tây Ninh(xstn), An Giang(xsag), Bình Thuận(xsbth)Thứ 6Vĩnh Long(xsvl), Bình Dương(xsbd), Trà Vinh(xstv)Thứ 7Hồ Chí Minh(sxhcm), Long An(xsla), Bình Phước(xsbp), Hậu Giang(xshg)Chủ nhậtTiền Giang(xstg), Kiên Giang(xskg), Đà Lạt(xsdl)

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam

Trước tiên hãy tham khảo qua những thông tin cơ bản này:

 • 10.000vnđ là số tiền bạn cần có để có thể mua 1 tờ vé số.
 • 1.000.000 là số lượng vé loại 6 con số phát hành.
 • Xổ Số Miền Nam có tổng cộng 9 giải và 18 dãy số tương ứng với 18 lần quay.
 • Vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.
 • Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng

Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bảng bên dưới để hiểu rõ hơn về cách trả thưởng:

Thứ hạng giải thưởngSố lượngTiền thưởng (VNĐ)TrùngGiải đặc biệt012.000.000.0006 sốGiải nhất1530.000.0005 sốGiải nhì3015.000.0005 sốGiải ba9010.000.0005 sốGiải tư6003.000.0005 sốGiải năm9001.000.0004 sốGiải sáu4500400.0004 sốGiải bảy60000200.0003 sốGiải tám15000100.0002 số

Tổng giá trị giải thưởng không hề nhỏ nên các cơ quan giám sát của SXMN luôn theo dõi sát sao để đảm bảo tính trung thực và minh bạch cho trò chơi.

Hướng dẫn dò KQXS MN hôm nay

Ngày xưa thì chúng ta hay xem kết quả xổ số Miền Nam trên tivi hoặc nghe radio nhưng bây giờ với sự phát triển vượt bậc của công nghệ bạn hoàn toàn có thể xem trực tuyến kết quả xổ số trên internet thông qua các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Chỉ cần vào website XSMB.Org thì ngay lập tức bạn đã có thể xem kqxsmn mới nhất nhất tại giao diện trang chủ. Chúng ta có thể dò số trúng theo 2 phương pháp ở bên dưới đây.

Phương pháp 1 – dò bằng mắt thường

Bây giờ bạn truy cập chuyên mục XSMN để xem bảng kết quả hoặc in vé dò ra cho những người khác cùng xem.

Hãy nhìn trên tờ vé số đã mua có 1 dãy 6 chữ số, bạn phải đối chiếu các con cuối cùng trên tờ vé số (từ phải sang trái) theo một số quy tắc như sau:

 • Chỉ trùng 2 số cuối với bảng loto 2 số: Bạn đã chắc trúng giải 7 trở lên & có quyền tiếp tục tra cứu.
 • Trùng 3 số cuối: Trúng giải 6 trở lên ngược lại thì bạn chỉ được giải 7.
 • Trùng 4 số cuối: Trúng giải 5 hoặc 4.
 • Trùng 5 số: Nhận phần thưởng từ giải 3 đến giải đặc biệt.

Phương pháp 2 – dò vé số với sự hỗ trợ từ máy tính

Hiện tại XSMB.Org có chức năng cho phép bạn nhập 6 con số & dò tự động, từ giao diện trang chủ bạn đi đến mục dò vé số, chọn khung thời gian & đài cần dò => Nhập 6 chữ số trên vé và bấm nút dò => Máy tính sẽ thống báo kết quả cho bạn ngay lập tức.

Bạn cũng có thể xem lại toàn bộ kqxs Miền Nam của những ngày trước đó (có chế độ xem đầu đuôi). mặc dù không có quy luật chung nào cho các con số thế nhưng những tín đồ của bộ môn này vẫn yêu thích việc phân tích hay dự đoán trước kết quả nên chúng tôi đã tạo sẵn các chức năng thống kê bộ số trên website.

Những thông tin thú vị về XSMN

Kết quả xổ số Miền Nam luôn công bằng với tất cả người chơi vì nó ngẫu nhiên & dựa trên nguyên lý xác suất thống kê của bộ môn toán học. Do đó các bài viết về giải mộng giấc mơ hay dự đoán theo các phương pháp được trình bày trên internet hiện nay đều không chính xác hoàn toàn mà chỉ để tham khảo.

Mục tiêu chính của đơn vị chủ quả XSKT MN đó chính là ích nước lợi nhà, số tiền thu được từ việc bán vé số mỗi ngày là rất lớn, lên tới vài tỷ đồng & 1 phần trong số tiền ấy sẽ được trích ra để dành cho các việc công ích xã hội.

Rất nhiều người đã đổi đời nhờ việc mua xổ số, một phần các công trình phúc lợi xã hội & địa điểm công cộng dần trở nên khang trang & có quy mô hơn, đời sống của người dân được cải thiện. Vì vậy xổ số kiến thiết không còn là một trò chơi đơn thuẩn nữa mà đã trở thành một nguồn lợi thiết thực cho đất nước chúng ta.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT