Hôm nay là chủ nhật ngày 16 tháng 05 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
69(4 lần); 98(4 lần); 13(4 lần); 52(4 lần); 06(4 lần); 07(4 lần); 70(3 lần); 12(3 lần); 99(3 lần); 01(3 lần); 49(2 lần); 58(2 lần); 46(2 lần); 44(2 lần); 62(2 lần); 64(2 lần); 66(2 lần); 51(2 lần); 78(2 lần); 71(2 lần); 75(2 lần); 32(2 lần); 79(2 lần); 84(2 lần); 85(2 lần); 88(2 lần); 89(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4:
68(0 lần); 74(0 lần); 25(0 lần); 24(0 lần); 29(0 lần); 22(0 lần); 19(0 lần); 18(0 lần); 83(0 lần); 80(0 lần);