Hôm nay là thứ 5 ngày 27 tháng 01 năm 2022

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
00(3 lần); 41(3 lần); 78(3 lần); 28(3 lần); 35(3 lần); 12(3 lần); 38(3 lần); 95(3 lần); 56(3 lần); 02(3 lần); 44(2 lần); 43(2 lần); 58(2 lần); 74(2 lần); 37(2 lần); 36(2 lần); 67(2 lần); 33(2 lần); 71(2 lần); 54(2 lần); 51(2 lần); 25(2 lần); 01(2 lần); 21(2 lần); 97(2 lần); 08(2 lần); 82(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4:
99(0 lần); 31(0 lần); 22(0 lần); 23(0 lần); 24(0 lần); 53(0 lần); 80(0 lần); 29(0 lần); 34(0 lần); 19(0 lần);