Hôm nay là chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
22(3 lần); 26(3 lần); 57(3 lần); 83(3 lần); 68(3 lần); 56(3 lần); 93(3 lần); 07(3 lần); 91(3 lần); 23(2 lần); 77(2 lần); 49(2 lần); 40(2 lần); 28(2 lần); 21(2 lần); 70(2 lần); 33(2 lần); 67(2 lần); 38(2 lần); 18(2 lần); 42(2 lần); 65(2 lần); 86(2 lần); 87(2 lần); 12(2 lần); 53(2 lần); 94(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4:
50(0 lần); 64(0 lần); 24(0 lần); 75(0 lần); 72(0 lần); 31(0 lần); 32(0 lần); 69(0 lần); 34(0 lần); 61(0 lần);