Hôm nay là chủ nhật ngày 26 tháng 09 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào chủ nhật trong 4 tuần:
83(4 lần); 98(3 lần); 08(3 lần); 51(3 lần); 65(2 lần); 11(2 lần); 61(2 lần); 53(2 lần); 13(2 lần); 47(2 lần); 10(2 lần); 00(1 lần); 66(1 lần); 44(1 lần); 42(1 lần); 41(1 lần); 37(1 lần); 49(1 lần); 80(1 lần); 70(1 lần); 73(1 lần); 76(1 lần); 33(1 lần); 84(1 lần); 85(1 lần); 89(1 lần); 91(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào chủ nhật trong 4:
99(0 lần); 77(0 lần); 72(0 lần); 38(0 lần); 39(0 lần); 40(0 lần); 82(0 lần); 43(0 lần); 81(0 lần); 45(0 lần);