Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0028 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/201823/09/2021 (1 ngày)
0124 lần Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/201822/09/2021 (2 ngày)
0222 lần Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/201724/09/2021 (1 ngày)
0325 lần Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 01/07/201922/09/2021 (2 ngày)
0434 lần Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/12/201624/09/2021 (1 ngày)
0523 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/201823/09/2021 (1 ngày)
0624 lần Từ ngày 12/06/2016 đến ngày 07/07/201625/09/2021 (1 ngày)
0723 lần Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/202123/09/2021 (1 ngày)
0821 lần Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/201925/09/2021 (1 ngày)
0924 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/201922/09/2021 (2 ngày)
1033 lần Từ ngày 07/12/2016 đến ngày 10/01/201723/09/2021 (1 ngày)
1127 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/201825/09/2021 (1 ngày)
1223 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/201822/09/2021 (2 ngày)
1323 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/201822/09/2021 (2 ngày)
1433 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/202018/09/2021 (6 ngày)
1527 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/201917/09/2021 (7 ngày)
1620 lần Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 22/08/201924/09/2021 (1 ngày)
1729 lần Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/201718/09/2021 (6 ngày)
1823 lần Từ ngày 12/08/2018 đến ngày 05/09/201824/09/2021 (1 ngày)
1920 lần Từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/201723/09/2021 (1 ngày)
2024 lần Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 08/08/202018/08/2021 (37 ngày)
2128 lần Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 08/06/201614/09/2021 (10 ngày)
2224 lần Từ ngày 06/10/2016 đến ngày 31/10/201610/09/2021 (14 ngày)
2325 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/202025/09/2021 (1 ngày)
2422 lần Từ ngày 28/09/2016 đến ngày 21/10/201609/09/2021 (15 ngày)
2522 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/201922/09/2021 (2 ngày)
2628 lần Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/201714/09/2021 (10 ngày)
2719 lần Từ ngày 12/05/2020 đến ngày 01/06/202024/09/2021 (1 ngày)
2826 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/202124/09/2021 (1 ngày)
2925 lần Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 09/04/201717/09/2021 (7 ngày)
3026 lần Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 19/09/201822/09/2021 (2 ngày)
3123 lần Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 02/01/202022/09/2021 (2 ngày)
3224 lần Từ ngày 23/09/2020 đến ngày 18/10/202017/09/2021 (7 ngày)
3320 lần Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 10/12/201905/09/2021 (19 ngày)
3423 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/201825/09/2021 (1 ngày)
3535 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/201825/09/2021 (1 ngày)
3627 lần Từ ngày 13/11/2016 đến ngày 11/12/201623/09/2021 (1 ngày)
3724 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/202124/09/2021 (1 ngày)
3826 lần Từ ngày 03/07/2016 đến ngày 30/07/201614/09/2021 (10 ngày)
3917 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/202023/09/2021 (1 ngày)
4026 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/201824/09/2021 (1 ngày)
4132 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/201925/09/2021 (1 ngày)
4225 lần Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/201724/09/2021 (1 ngày)
4316 lần Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 06/05/201725/09/2021 (1 ngày)
4430 lần Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 30/05/201618/09/2021 (6 ngày)
4519 lần Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 30/05/201625/09/2021 (1 ngày)
4623 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/201813/09/2021 (11 ngày)
4729 lần Từ ngày 04/12/2016 đến ngày 03/01/201718/09/2021 (6 ngày)
4830 lần Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/202125/09/2021 (1 ngày)
4914 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 12/06/202123/09/2021 (1 ngày)
5026 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/201823/09/2021 (1 ngày)
5126 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/201918/09/2021 (6 ngày)
5222 lần Từ ngày 30/11/2019 đến ngày 23/12/201925/09/2021 (1 ngày)
5325 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/201917/09/2021 (7 ngày)
5418 lần Từ ngày 23/10/2016 đến ngày 11/11/201611/09/2021 (13 ngày)
5542 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/202014/09/2021 (10 ngày)
5623 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/202123/09/2021 (1 ngày)
5728 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/201815/09/2021 (9 ngày)
5835 lần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/201823/09/2021 (1 ngày)
5917 lần Từ ngày 24/01/2018 đến ngày 11/02/201822/09/2021 (2 ngày)
6022 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/201717/09/2021 (7 ngày)
6118 lần Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 06/03/202123/09/2021 (1 ngày)
6228 lần Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/201725/09/2021 (1 ngày)
6330 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/202025/09/2021 (1 ngày)
6425 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/201814/09/2021 (10 ngày)
6529 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/201718/09/2021 (6 ngày)
6625 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/201817/09/2021 (7 ngày)
6724 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/202025/09/2021 (1 ngày)
6820 lần Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/201722/09/2021 (2 ngày)
6932 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/201924/09/2021 (1 ngày)
7022 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/201915/09/2021 (9 ngày)
7122 lần Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 17/08/201725/09/2021 (1 ngày)
7220 lần Từ ngày 18/02/2016 đến ngày 10/03/201624/09/2021 (1 ngày)
7320 lần Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 01/11/202025/09/2021 (1 ngày)
7436 lần Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 11/05/201625/09/2021 (1 ngày)
7519 lần Từ ngày 10/09/2020 đến ngày 30/09/202025/09/2021 (1 ngày)
7624 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/202017/09/2021 (7 ngày)
7721 lần Từ ngày 03/09/2020 đến ngày 25/09/202025/09/2021 (1 ngày)
7833 lần Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/202024/09/2021 (1 ngày)
7923 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/201917/09/2021 (7 ngày)
8017 lần Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 05/05/201722/09/2021 (2 ngày)
8118 lần Từ ngày 07/08/2020 đến ngày 26/08/202022/09/2021 (2 ngày)
8220 lần Từ ngày 23/04/2016 đến ngày 14/05/201616/09/2021 (8 ngày)
8327 lần Từ ngày 06/07/2016 đến ngày 03/08/201625/09/2021 (1 ngày)
8420 lần Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 04/04/201716/09/2021 (8 ngày)
8532 lần Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/202123/09/2021 (1 ngày)
8628 lần Từ ngày 08/11/2016 đến ngày 07/12/201624/09/2021 (1 ngày)
8719 lần Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/202125/09/2021 (1 ngày)
8817 lần Từ ngày 11/11/2016 đến ngày 29/11/201615/09/2021 (9 ngày)
8923 lần Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/201724/09/2021 (1 ngày)
9023 lần Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/201724/09/2021 (1 ngày)
9120 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/201923/09/2021 (1 ngày)
9223 lần Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/201725/09/2021 (1 ngày)
9323 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/201822/09/2021 (2 ngày)
9423 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/202025/09/2021 (1 ngày)
9521 lần Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 10/05/201825/09/2021 (1 ngày)
9625 lần Từ ngày 29/10/2017 đến ngày 24/11/201724/09/2021 (1 ngày)
9725 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/201825/09/2021 (1 ngày)
9820 lần Từ ngày 11/01/2017 đến ngày 05/02/201713/09/2021 (11 ngày)
9922 lần Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 13/01/202122/09/2021 (2 ngày)