Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0028 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/201825/01/2022 (1 ngày)
0124 lần Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/201826/01/2022 (1 ngày)
0222 lần Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/201724/01/2022 (1 ngày)
0325 lần Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 01/07/201921/01/2022 (4 ngày)
0419 lần Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 08/05/202023/01/2022 (2 ngày)
0523 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/201825/01/2022 (1 ngày)
0623 lần Từ ngày 29/04/2020 đến ngày 23/05/202022/01/2022 (3 ngày)
0723 lần Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/202126/01/2022 (1 ngày)
0821 lần Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/201924/01/2022 (1 ngày)
0924 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/201926/01/2022 (1 ngày)
1020 lần Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 04/02/201724/01/2022 (1 ngày)
1127 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/201821/01/2022 (4 ngày)
1223 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/201821/01/2022 (4 ngày)
1323 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/201824/01/2022 (1 ngày)
1433 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/202016/01/2022 (9 ngày)
1527 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/201925/01/2022 (1 ngày)
1620 lần Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 22/08/201921/01/2022 (4 ngày)
1729 lần Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/201717/01/2022 (8 ngày)
1823 lần Từ ngày 12/08/2018 đến ngày 05/09/201826/01/2022 (1 ngày)
1920 lần Từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/201726/01/2022 (1 ngày)
2026 lần Từ ngày 18/08/2021 đến ngày 01/10/202125/01/2022 (1 ngày)
2121 lần Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 31/10/201725/01/2022 (1 ngày)
2221 lần Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 12/12/202126/01/2022 (1 ngày)
2325 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/202025/01/2022 (1 ngày)
2419 lần Từ ngày 09/09/2021 đến ngày 02/10/202126/01/2022 (1 ngày)
2522 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/201926/01/2022 (1 ngày)
2628 lần Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/201722/01/2022 (3 ngày)
2719 lần Từ ngày 12/05/2020 đến ngày 01/06/202023/01/2022 (2 ngày)
2826 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/202123/01/2022 (2 ngày)
2925 lần Từ ngày 04/03/2017 đến ngày 09/04/201726/01/2022 (1 ngày)
3026 lần Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 19/09/201821/01/2022 (4 ngày)
3123 lần Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 02/01/202025/01/2022 (1 ngày)
3224 lần Từ ngày 23/09/2020 đến ngày 18/10/202024/01/2022 (1 ngày)
3322 lần Từ ngày 05/09/2021 đến ngày 01/10/202125/01/2022 (1 ngày)
3423 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/201814/01/2022 (11 ngày)
3535 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/201819/01/2022 (6 ngày)
3622 lần Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 10/03/201825/01/2022 (1 ngày)
3724 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/202126/01/2022 (1 ngày)
3825 lần Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 13/07/201825/01/2022 (1 ngày)
3917 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/202017/01/2022 (8 ngày)
4026 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/201823/01/2022 (2 ngày)
4132 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/201922/01/2022 (3 ngày)
4225 lần Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/201718/01/2022 (7 ngày)
4316 lần Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 06/05/201726/01/2022 (1 ngày)
4420 lần Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 22/10/201726/01/2022 (1 ngày)
4518 lần Từ ngày 16/03/2019 đến ngày 04/04/201922/01/2022 (3 ngày)
4623 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/201824/01/2022 (1 ngày)
4720 lần Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 21/09/202026/01/2022 (1 ngày)
4830 lần Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/202121/01/2022 (4 ngày)
4923 lần Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/202120/01/2022 (5 ngày)
5026 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/201825/01/2022 (1 ngày)
5126 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/201922/01/2022 (3 ngày)
5222 lần Từ ngày 30/11/2019 đến ngày 23/12/201926/01/2022 (1 ngày)
5325 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/201925/01/2022 (1 ngày)
5416 lần Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 04/01/201822/01/2022 (3 ngày)
5542 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/202026/01/2022 (1 ngày)
5623 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/202120/01/2022 (5 ngày)
5728 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/201818/01/2022 (7 ngày)
5835 lần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/201825/01/2022 (1 ngày)
5917 lần Từ ngày 24/01/2018 đến ngày 11/02/201825/01/2022 (1 ngày)
6022 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/201724/01/2022 (1 ngày)
6118 lần Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 06/03/202121/01/2022 (4 ngày)
6228 lần Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/201724/01/2022 (1 ngày)
6330 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/202026/01/2022 (1 ngày)
6425 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/201826/01/2022 (1 ngày)
6529 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/201718/01/2022 (7 ngày)
6625 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/201825/01/2022 (1 ngày)
6724 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/202025/01/2022 (1 ngày)
6820 lần Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/201726/01/2022 (1 ngày)
6932 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/201922/01/2022 (3 ngày)
7022 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/201926/01/2022 (1 ngày)
7122 lần Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 17/08/201726/01/2022 (1 ngày)
7219 lần Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 09/03/201723/01/2022 (2 ngày)
7320 lần Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 01/11/202020/01/2022 (5 ngày)
7424 lần Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/201918/01/2022 (7 ngày)
7520 lần Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 05/11/202117/01/2022 (8 ngày)
7624 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/202025/01/2022 (1 ngày)
7721 lần Từ ngày 03/09/2020 đến ngày 25/09/202024/01/2022 (1 ngày)
7833 lần Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/202024/01/2022 (1 ngày)
7923 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/201923/01/2022 (2 ngày)
8017 lần Từ ngày 02/04/2017 đến ngày 05/05/201715/01/2022 (10 ngày)
8118 lần Từ ngày 07/08/2020 đến ngày 26/08/202021/01/2022 (4 ngày)
8218 lần Từ ngày 07/08/2020 đến ngày 26/08/202023/01/2022 (2 ngày)
8322 lần Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 28/01/201923/01/2022 (2 ngày)
8420 lần Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 04/01/202223/01/2022 (2 ngày)
8532 lần Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/202126/01/2022 (1 ngày)
8627 lần Từ ngày 24/05/2020 đến ngày 21/06/202019/01/2022 (6 ngày)
8719 lần Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/202120/01/2022 (5 ngày)
8816 lần Từ ngày 16/05/2017 đến ngày 02/06/201716/01/2022 (9 ngày)
8923 lần Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/201725/01/2022 (1 ngày)
9023 lần Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/201722/01/2022 (3 ngày)
9120 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/201919/01/2022 (6 ngày)
9223 lần Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/201726/01/2022 (1 ngày)
9323 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/201824/01/2022 (1 ngày)
9423 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/202026/01/2022 (1 ngày)
9527 lần Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 10/11/202122/01/2022 (3 ngày)
9628 lần Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/202223/01/2022 (2 ngày)
9725 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/201825/01/2022 (1 ngày)
9820 lần Từ ngày 06/01/2017 đến ngày 05/02/201725/01/2022 (1 ngày)
9922 lần Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 13/01/202125/01/2022 (1 ngày)