POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
02

2.38% 5 lần
03

1.43% 3 lần
04

1.9% 4 lần
05

0.95% 2 lần
06

3.81% 8 lần
07

1.9% 4 lần
08

3.33% 7 lần
09

1.9% 4 lần
10

1.43% 3 lần
11

0.48% 1 lần
12

1.43% 3 lần
13

0.95% 2 lần
14

1.43% 3 lần
15

0.48% 1 lần
16

2.86% 6 lần
17

2.86% 6 lần
18

0.95% 2 lần
19

1.9% 4 lần
20

0.48% 1 lần
21

1.9% 4 lần
22

2.86% 6 lần
23

2.86% 6 lần
24

1.43% 3 lần
25

2.38% 5 lần
26

1.43% 3 lần
27

1.43% 3 lần
28

3.81% 8 lần
29

2.38% 5 lần
30

1.9% 4 lần
31

2.38% 5 lần
32

2.86% 6 lần
33

3.33% 7 lần
34

1.43% 3 lần
35

0.95% 2 lần
36

0.48% 1 lần
37

3.33% 7 lần
38

1.9% 4 lần
39

1.43% 3 lần
40

1.43% 3 lần
41

3.81% 8 lần
42

0.95% 2 lần
43

2.38% 5 lần
44

1.9% 4 lần
45

0.95% 2 lần
46

2.86% 6 lần
48

1.9% 4 lần
49

2.38% 5 lần
50

2.38% 5 lần
51

2.38% 5 lần
52

0.48% 1 lần
53

0.48% 1 lần
54

0.95% 2 lần
55

1.43% 3 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 25/01/2022
 • CCLCLLC

 • 2
 • 22/01/2022
 • CCCLLCC

 • 3
 • 20/01/2022
 • CLCCLCC

 • 4
 • 18/01/2022
 • CLCLLLL

 • 5
 • 13/01/2022
 • LCLCLCC

 • 6
 • 11/01/2022
 • CLCCLCC

 • 7
 • 08/01/2022
 • CLLLCCL

 • 8
 • 06/01/2022
 • CCCLCLC

 • 9
 • 04/01/2022
 • LLCCLLL

 • 10
 • 01/01/2022
 • CLCCLLL

 • 11
 • 30/12/2021
 • LLLCLCL

 • 12
 • 28/12/2021
 • LCLCCCC

 • 13
 • 25/12/2021
 • CCLLLLL

 • 14
 • 23/12/2021
 • CCLLLCL

 • 15
 • 21/12/2021
 • LLCLCCC

 • 16
 • 18/12/2021
 • CCLCCLC

 • 17
 • 16/12/2021
 • LCCLLLL

 • 18
 • 14/12/2021
 • CCLCLCL

 • 19
 • 11/12/2021
 • CLLCCLL

 • 20
 • 09/12/2021
 • LCLCLCL

 • 21
 • 07/12/2021
 • CCCCCLL

 • 22
 • 04/12/2021
 • LLLCCLL

 • 23
 • 02/12/2021
 • CLCLCCC

 • 24
 • 30/11/2021
 • CLLCLCC

 • 25
 • 27/11/2021
 • CLLLLLC

 • 26
 • 25/11/2021
 • CCCLLLL

 • 27
 • 23/11/2021
 • LLLCCLC

 • 28
 • 20/11/2021
 • CCLCLLL

 • 29
 • 18/11/2021
 • CCCLLCC

 • 30
 • 16/11/2021
 • CLLCCLC