POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.97% 4 lần
02

2.46% 5 lần
03

0.99% 2 lần
04

2.96% 6 lần
05

1.97% 4 lần
06

1.48% 3 lần
07

2.46% 5 lần
08

0.49% 1 lần
09

1.97% 4 lần
10

1.97% 4 lần
11

3.45% 7 lần
12

0.99% 2 lần
13

1.48% 3 lần
14

0.49% 1 lần
15

1.97% 4 lần
16

1.97% 4 lần
17

0.99% 2 lần
18

1.48% 3 lần
19

3.45% 7 lần
20

1.97% 4 lần
21

1.97% 4 lần
22

3.45% 7 lần
23

2.46% 5 lần
24

1.48% 3 lần
25

0.99% 2 lần
26

0.99% 2 lần
27

0.49% 1 lần
28

0.99% 2 lần
29

2.96% 6 lần
30

1.48% 3 lần
31

2.46% 5 lần
32

2.96% 6 lần
33

0.99% 2 lần
34

3.45% 7 lần
35

2.46% 5 lần
36

0.49% 1 lần
37

0.99% 2 lần
38

0.99% 2 lần
39

0.99% 2 lần
40

1.48% 3 lần
41

2.46% 5 lần
42

1.48% 3 lần
43

1.97% 4 lần
44

3.45% 7 lần
45

1.48% 3 lần
46

0.99% 2 lần
47

1.97% 4 lần
48

2.96% 6 lần
49

0.99% 2 lần
50

1.97% 4 lần
51

2.46% 5 lần
52

0.99% 2 lần
53

3.45% 7 lần
54

0.99% 2 lần
55

0.99% 2 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 27/02/2021
 • CLCCCCC

 • 2
 • 25/02/2021
 • LLCCLLL

 • 3
 • 23/02/2021
 • CLLLCCC

 • 4
 • 20/02/2021
 • LCCCCLC

 • 5
 • 18/02/2021
 • CLCCCLL

 • 6
 • 16/02/2021
 • CCLLLCC

 • 7
 • 13/02/2021
 • 8
 • 09/02/2021
 • LCLLLLC

 • 9
 • 06/02/2021
 • CCCLLLC

 • 10
 • 04/02/2021
 • CLCCLLL

 • 11
 • 02/02/2021
 • CLLCCCC

 • 12
 • 30/01/2021
 • CLLCLLL

 • 13
 • 28/01/2021
 • LCCCCLC

 • 14
 • 26/01/2021
 • LCCCCLL

 • 15
 • 23/01/2021
 • CLLLLLC

 • 16
 • 21/01/2021
 • LCCLLCC

 • 17
 • 19/01/2021
 • LCLLCLC

 • 18
 • 16/01/2021
 • LLCLCCL

 • 19
 • 14/01/2021
 • LCCCCCL

 • 20
 • 12/01/2021
 • LLLCCLL

 • 21
 • 09/01/2021
 • CLCLCCL

 • 22
 • 07/01/2021
 • LLCCCLL

 • 23
 • 05/01/2021
 • LLLCCCL

 • 24
 • 02/01/2021
 • LLLCLLL

 • 25
 • 31/12/2020
 • CLLLLLL

 • 26
 • 29/12/2020
 • CCLLLLL

 • 27
 • 26/12/2020
 • LCLLLLC

 • 28
 • 24/12/2020
 • LLCLCCL

 • 29
 • 22/12/2020
 • CLCLLCL

 • 30
 • 19/12/2020
 • CCCCLLL