ĐB
019738
G.1
34828
G.2 29743
G.3 89998 75028
G.4 11115 42673 20410 92404 61648 95815 61454
G.5 7152
G.6 1666 1517 6963
G.7 575
G.838
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04 10 0
1 10, 15(2), 17 - 1
2 28(2) 52 2
338(2) 43, 63, 73 3
4 43, 48 04, 54 4
5 52, 54 15(2), 75 5
6 63, 66 66 6
7 73, 75 17 7
8 - 28(2), 38(2), 48, 98 8
9 98 - 9

Thống kê lo gan Tây Ninh 26/04/2012

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Tây Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 26/04/2012

386 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
824 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
434 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
134 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
154 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
554 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
984 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
274 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Tây Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 26/04/2012

388 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
557 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
397 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
827 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
786= Bằng so với 10 lần quay trước
126 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
156 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
136 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT