ĐB
413451
G.1
96772
G.2 22043
G.3 02838 14681
G.4 05672 09343 14204 25361 29514 42061 46745
G.5 3568
G.6 5308 5165 8386
G.7 796
G.872
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04, 08 - 0
1 14 51, 61(2), 81 1
2 - 72(3)2
3 38 43(2)3
4 43(2), 45 04, 14 4
551 45, 65 5
6 61(2), 65, 68 86, 96 6
7 72(3) - 7
8 81, 86 08, 38, 68 8
9 96 - 9

Thống kê lo gan Tây Ninh 25/11/2010

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Tây Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 25/11/2010

384 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
644 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
254 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
534 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
464 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
014 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
044= Bằng so với 10 lần quay trước
434 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Tây Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 25/11/2010

048 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
387 Giảm 3 lần so với 20 lần quay trước
647 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
547 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
536 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
996 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
876 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
926 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT