ĐB 72454
G.1 87203
G.2 18349 45350
G.3 81965 70963 99624
93427 02280 89429
G.4 0505 7664 2669 5432
G.5 3837 5487 3101
0531 0009 2025
G.6 829 704 098
G.742507815
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 03, 04, 05, 09 50(2), 80 0
1 15 01, 31 1
2 24, 25, 27, 29(2) 32, 42 2
3 31, 32, 37 03, 63 3
4 42, 49 04, 24, 54, 64 4
5 50(2), 54 05, 15, 25, 65 5
6 63, 64, 65, 69 - 6
7 78 27, 37, 87 7
8 80, 87 78, 98 8
9 98 09, 29(2), 49, 69 9

Thống kê lo gan Thái Bình 27/04/2014

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 27/04/2014

695 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
655 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
375 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
675 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
425 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
785 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
235 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
095 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 27/04/2014

679 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
179 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
828 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
198 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
378 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
788 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
038 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
548 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT