ĐB 49780
G.1 59377
G.2 01798 63307
G.3 48401 29227 35663
76853 44864 59523
G.4 5151 2205 0253 7111
G.5 1259 0492 7581
6808 2043 3050
G.6 706 925 783
G.701395014
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01(2), 05, 06, 07, 08 50(2), 800
1 11, 14 01(2), 11, 51, 81 1
2 23, 25, 27 92 2
3 39 23, 43, 53(2), 63, 83 3
4 43 14, 64 4
5 50(2), 51, 53(2), 59 05, 25 5
6 63, 64 06 6
7 77 07, 27, 77 7
880, 81, 83 08, 98 8
9 92, 98 39, 59 9

Thống kê lo gan Thái Bình 23/12/2012

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 23/12/2012

716 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
965 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
035 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
935 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
665 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
685 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
774 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
134 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 23/12/2012

719 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
258 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
328 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
458 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
068 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
727= Bằng so với 10 lần quay trước
667 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
017 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT