ĐB 04384
G.1 58253
G.2 20029 26019
G.3 98374 87666 85703
27740 51368 99666
G.4 9614 7960 0096 5033
G.5 0612 4763 8003
0332 9365 1210
G.6 841 403 594
G.798352569
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03(3) 10, 40, 60 0
1 10, 12, 14, 19 41 1
2 25, 29 12, 32 2
3 32, 33, 35 03(3), 33, 53, 63 3
4 40, 41 14, 74, 84, 94 4
5 53 25, 35, 65 5
6 60, 63, 65, 66(2), 68, 69 66(2), 96 6
7 74 - 7
884 68, 98 8
9 94, 96, 98 19, 29, 69 9

Thống kê lo gan Thái Bình 23/03/2008

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 23/03/2008

416 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
535 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
395 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
845 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
955 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
994 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
944 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
654 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 23/03/2008

959 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
918 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
668 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
398 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
418 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
318 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
547 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
117= Bằng so với 10 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT