ĐB 08586
G.1 28893
G.2 12821 23878
G.3 07690 05452 07076
20822 94341 04797
G.4 8023 7428 6730 1491
G.5 9363 3728 5243
8995 6711 2907
G.6 335 872 127
G.726627732
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 07 30, 90 0
1 11 11, 21, 41, 91 1
2 21, 22, 23, 26, 27, 28(2) 22, 32, 52, 62, 72 2
3 30, 32, 35 23, 43, 63, 93 3
4 41, 43 - 4
5 52 35, 95 5
6 62, 63 26, 76, 866
7 72, 76, 77, 78 07, 27, 77, 97 7
886 28(2), 78 8
9 90, 91, 93, 95, 97 - 9

Thống kê lo gan Thái Bình 17/03/2013

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 17/03/2013

767 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
236 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
685= Bằng so với 10 lần quay trước
705 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
915 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
935 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
325 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
415 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 17/03/2013

6810 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
669 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
719 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
939 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
919 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
768 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
238 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
418 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT