ĐB 07439
G.1 35501
G.2 70374 66026
G.3 22598 88764 75074
07634 28362 46750
G.4 6609 0035 7323 6664
G.5 1661 1013 5674
0280 2235 1620
G.6 873 423 304
G.728242605
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 04, 05, 09 20, 50, 80 0
1 13 01, 61 1
2 20, 23(2), 24, 26(2), 28 62 2
3 34, 35(2), 39 13, 23(2), 73 3
4 - 04, 24, 34, 64(2), 74(3)4
5 50 05, 35(2)5
6 61, 62, 64(2) 26(2)6
7 73, 74(3) - 7
8 80 28, 98 8
9 98 09, 399

Thống kê lo gan Thái Bình 14/09/2008

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 14/09/2008

035 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
935 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
245 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
135 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
575 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
735 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
325 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
264 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 14/09/2008

6210 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
189 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
579 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
819 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
328 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
258 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
568 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
668 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT