ĐB-1
G.1-1
G.2-1

G.3-1

G.4-1

G.5-1

G.6-1

G.7-1

0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - - 0
1 - -1(8)1
2 - - 2
3 - - 3
4 - - 4
5 - - 5
6 - - 6
7 - - 7
8 - - 8
9 - - 9

Thống kê lo gan Thái Bình 14/02/2010

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 14/02/2010

896 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
156 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
705 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
695 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
195 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
375 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
224 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
534 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 14/02/2010

2910 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
519 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
039 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
169 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
679 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
159 Tăng 9 lần so với 20 lần quay trước
709 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
128 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT