ĐB 28979
G.1 78492
G.2 07962 15554
G.3 15838 54483 90969
43809 25535 48312
G.4 6459 2886 0691 8941
G.5 8688 4103 8371
0401 4375 0395
G.6 182 704 602
G.778346577
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 02, 03, 04, 09 - 0
1 12 01, 41, 71, 91 1
2 - 02, 12, 62, 82, 92 2
3 34, 35, 38 03, 83 3
4 41 04, 34, 54 4
5 54, 59 35, 65, 75, 95 5
6 62, 65, 69 86 6
7 71, 75, 77, 78, 79 77 7
8 82, 83, 86, 88 38, 78, 88 8
9 91, 92, 95 09, 59, 69, 799

Thống kê lo gan Thái Bình 13/11/2005

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 13/11/2005

416 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
926 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
585 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
775 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
305 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
285= Bằng so với 10 lần quay trước
215 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
554 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 13/11/2005

2810 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
148 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
308 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
028 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
037 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
777 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
017 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
417 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT