ĐB 81000
G.1 63469
G.2 17781 65261
G.3 19699 99715 02227
03434 99335 68710
G.4 7330 9798 0965 0067
G.5 8458 4994 7484
8050 1716 4827
G.6 960 448 705
G.726257286
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
000, 05 00, 10, 30, 50, 60 0
1 10, 15, 16 61, 81 1
2 25, 26, 27(2) 72 2
3 30, 34, 35 - 3
4 48 34, 84, 94 4
5 50, 58 05, 15, 25, 35, 65 5
6 60, 61, 65, 67, 69 16, 26, 86 6
7 72 27(2), 67 7
8 81, 84, 86 48, 58, 98 8
9 94, 98, 99 69, 99 9

Thống kê lo gan Thái Bình 12/09/2010

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 12/09/2010

486 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
146 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
996 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
285 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
695 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
155 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
255 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
845 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 12/09/2010

4811 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
1410 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
959 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
158= Bằng so với 10 lần quay trước
108 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
508 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
848 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
527 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT