ĐB 96297
G.1 62685
G.2 59402 74450
G.3 78672 65288 06414
36430 09792 16591
G.4 5451 3751 8547 8706
G.5 9479 7064 9786
1465 9470 4340
G.6 755 684 593
G.752399082
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02, 06 30, 40, 50, 70, 90 0
1 14 51(2), 91 1
2 - 02, 52, 72, 82, 92 2
3 30, 39 93 3
4 40, 47 14, 64, 84 4
5 50, 51(2), 52, 55 55, 65, 85 5
6 64, 65 06, 86 6
7 70, 72, 79 47, 977
8 82, 84, 85, 86, 88 88 8
9 90, 91, 92, 93, 97 39, 79 9

Thống kê lo gan Thái Bình 11/02/2007

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 11/02/2007

706 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
305 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
215 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
255 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
195 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
885 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
064 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
444 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 11/02/2007

709 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
258 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
198 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
888 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
958 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
537 Giảm 3 lần so với 20 lần quay trước
217 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
137 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT