ĐB 68818
G.1 35497
G.2 73750 60648
G.3 28470 99269 36320
44226 64269 17051
G.4 8410 7102 0974 7522
G.5 0859 7501 4750
1125 8460 3100
G.6 769 494 960
G.775481178
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00, 01, 02 00, 10, 20, 50(2), 60(2), 70 0
1 10, 11, 18 01, 11, 51 1
2 20, 22, 25, 26 02, 22 2
3 - - 3
4 48(2) 74, 94 4
5 50(2), 51, 59 25, 75 5
6 60(2), 69(3) 26 6
7 70, 74, 75, 78 97 7
8 - 18, 48(2), 78 8
9 94, 97 59, 69(3)9

Thống kê lo gan Thái Bình 07/10/2012

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 07/10/2012

186 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
505 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
275 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
065 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
455 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
585 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
255 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
214 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 07/10/2012

5410 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
379 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
119 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
459 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
588 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
068 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
748 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
948 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT