ĐB 78663
G.1 47563
G.2 87171 60524
G.3 04537 36865 02077
06869 86320 10744
G.4 8824 9268 4240 1084
G.5 1448 8016 2751
7748 3158 3060
G.6 492 289 186
G.764679540
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 20, 40(2), 60 0
1 16 51, 71 1
2 20, 24(2) 92 2
3 37 63(2)3
4 40(2), 44, 48(2) 24(2), 44, 64, 84 4
5 51, 58 65, 95 5
6 60, 63(2), 64, 65, 67, 68, 69 16, 86 6
7 71, 77 37, 67, 77 7
8 84, 86, 89 48(2), 58, 68 8
9 92, 95 69, 89 9

Thống kê lo gan Thái Bình 07/08/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 07/08/2011

777 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
767 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
896 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
375 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
575 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
355 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
715 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
645 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 07/08/2011

209 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
769 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
779 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
569 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
438 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
868 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
708 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
678= Bằng so với 10 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT