ĐB 40036
G.1 72025
G.2 57338 65295
G.3 36212 10601 47971
24188 65318 77031
G.4 7226 8173 3789 8562
G.5 2161 5273 1910
3753 8392 3526
G.6 832 867 558
G.712633126
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01 10 0
1 10, 12(2), 18 01, 31(2), 61, 71 1
2 25, 26(3) 12(2), 32, 62, 92 2
3 31(2), 32, 36, 38 53, 63, 73(2)3
4 - - 4
5 53, 58 25, 95 5
6 61, 62, 63, 67 26(3), 366
7 71, 73(2) 67 7
8 88, 89 18, 38, 58, 88 8
9 92, 95 89 9

Thống kê lo gan Thái Bình 04/07/2010

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 04/07/2010

957 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
675 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
745 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
485 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
635 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
324 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
884 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
234 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 04/07/2010

9510 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
568 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
368 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
518 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước
667 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
637 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
067= Bằng so với 10 lần quay trước
877 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT