ĐB 94817
G.1 15048
G.2 95980 61356
G.3 44165 81416 29902
34582 70929 52924
G.4 8671 1238 3353 2909
G.5 3344 3234 8936
1934 6682 2906
G.6 291 513 793
G.736816694
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02, 06, 09 80 0
1 13, 16, 17 71, 81, 91 1
2 24, 29 02, 82(2)2
3 34(2), 36(2), 38 13, 53, 93 3
4 44, 48 24, 34(2), 44, 94 4
5 53, 56 65 5
6 65, 66 06, 16, 36(2), 56, 66 6
7 71 177
8 80, 81, 82(2) 38, 48 8
9 91, 93, 94 09, 29 9

Thống kê lo gan Thái Bình 01/07/2007

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 01/07/2007

806 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
206 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
936 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
665 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
785= Bằng so với 10 lần quay trước
925 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
155 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
185 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 01/07/2007

7810 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
8010 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
189 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
159 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
208 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
938 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
218 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
738 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT