ĐB 64082
G.1 96112
G.2 02044 66839
G.3 86760 63091 64957
01941 33993 69590
G.4 4561 5729 4182 6222
G.5 6224 6882 0792
4352 3583 7151
G.6 085 375 272
G.751841110
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 10, 60, 90 0
1 10, 11, 12 11, 41, 51(2), 61, 91 1
2 22, 24, 29 12, 22, 52, 72, 82(3), 92 2
3 39 83, 93 3
4 41, 44 24, 44, 84 4
5 51(2), 52, 57 75, 85 5
6 60, 61 - 6
7 72, 75 57 7
882(3), 83, 84, 85 - 8
9 90, 91, 92, 93 29, 39 9

Thống kê lo gan Thái Bình 01/05/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 01/05/2011

837 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
496 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
106 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
856 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
865 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
675= Bằng so với 10 lần quay trước
785 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
545 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Thái Bình ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 01/05/2011

8510 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
6710 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
8310 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
449 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
058 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
658 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
788 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
008 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT