ĐB
062911
G.1
98909
G.2 48184
G.3 79690 58224
G.4 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146
G.5 5684
G.6 7250 2618 1967
G.7 802
G.838
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02(2), 09 50, 90 0
111, 12, 14, 18 111
2 24(2), 27 02(2), 12 2
3 38 - 3
4 46 14, 24(2), 64, 84(2)4
5 50 - 5
6 64, 67 46 6
7 - 27, 67 7
8 84(2) 18, 38 8
9 90 09 9
ĐB
149211
G.1
68309
G.2 21444
G.3 03207 90551
G.4 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487
G.5 8491
G.6 3341 4267 5194
G.7 549
G.899
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03, 07, 09 - 0
11111, 41, 51, 81, 91 1
2 - - 2
3 - 03 3
4 41, 44, 49(2) 44, 94 4
5 51 - 5
6 67 86, 96 6
7 - 07, 67, 87(2)7
8 81, 86, 87(2) - 8
9 91, 94, 96, 99 09, 49(2), 99 9
ĐB
365159
G.1
10719
G.2 80949
G.3 07182 67207
G.4 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702
G.5 0656
G.6 4852 9917 3685
G.7 860
G.806
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02, 06, 07 60 0
1 17, 19 81 1
2 - 02, 52, 82 2
3 - 63, 73(2), 93 3
4 49 - 4
5 52, 56, 59 85 5
6 60, 63, 66 06, 56, 66 6
7 73(2) 07, 17 7
8 81, 82, 85 - 8
9 93 19, 49, 599
ĐB
673728
G.1
70176
G.2 27803
G.3 69441 40905
G.4 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842
G.5 0098
G.6 9897 2802 5532
G.7 637
G.831
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02, 03, 05 10, 80 0
1 10, 18 31, 41, 51 1
228 02, 32, 42 2
3 31, 32, 36, 37 03 3
4 41, 42 - 4
5 51, 58 05 5
6 - 36, 76 6
7 76 37, 97 7
8 80 18, 28, 58, 98 8
9 97, 98 - 9
ĐB
799366
G.1
30538
G.2 39512
G.3 74887 44289
G.4 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735
G.5 0088
G.6 1103 8362 0689
G.7 470
G.804
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03(2), 04, 07 70 0
1 12 31, 91 1
2 26 12, 62, 72 2
3 31, 35, 38 03(2)3
4 - 04 4
5 - 35 5
6 62, 66 26, 666
7 70, 72 07, 87 7
8 87, 88, 89(2) 38, 88 8
9 91 89(2)9
ĐB
779026
G.1
69708
G.2 39440
G.3 59400 18533
G.4 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567
G.5 3910
G.6 9254 8700 9991
G.7 680
G.844
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00(2), 08 00(2), 10, 40, 80 0
1 10 51, 91 1
2 23, 26 32 2
3 32, 33 23, 33, 63 3
4 40, 44 44, 54, 84 4
5 51, 54 75 5
6 63, 67 266
7 75 67 7
8 80, 84 08 8
9 91 - 9
ĐB
180585
G.1
72476
G.2 34112
G.3 38633 91246
G.4 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793
G.5 4847
G.6 6053 8500 8331
G.7 037
G.838
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00 00, 60 0
1 12, 14 31, 41, 71 1
2 - 12, 32 2
3 31, 32, 33, 37, 38 33, 53, 93 3
4 41, 46, 47 14 4
5 53 85(2)5
6 60 46, 76 6
7 71, 76 37, 47 7
885(2) 38 8
9 93 - 9

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT