ĐB 04704
G.1 07534
G.2 87676 14393
G.3 04572 20506 91801
56723 50273 99565
G.4 2109 4181 7581 5081
G.5 7895 4062 2650
3160 1085 1198
G.6 806 405 686
G.797431670
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 04, 05, 06(2), 09 50, 60, 70 0
1 16 01, 81(3)1
2 23 62, 72 2
3 34 23, 43, 73, 93 3
4 43 04, 34 4
5 50 05, 65, 85, 95 5
6 60, 62, 65 06(2), 16, 76, 86 6
7 70, 72, 73, 76 97 7
8 81(3), 85, 86 98 8
9 93, 95, 97, 98 09 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 31/03/2015

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 31/03/2015

725 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
025 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
465 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
185 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
135 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
595 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
764 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
344 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 31/03/2015

559 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
499 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
189 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
058 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
598 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
308 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
958 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
107 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT