ĐB 33096
G.1 66186
G.2 70730 11816
G.3 87148 35928 09203
68463 43472 47586
G.4 0715 1554 1419 1530
G.5 0106 5890 9788
3358 3885 6826
G.6 056 288 807
G.743316024
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03, 06, 07 30(2), 60, 90 0
1 15, 16, 19 31 1
2 24, 26, 28 72 2
3 30(2), 31 03, 43, 63 3
4 43, 48 24, 54 4
5 54, 56, 58 15, 85 5
6 60, 63 06, 16, 26, 56, 86(2), 966
7 72 07 7
8 85, 86(2), 88(2) 28, 48, 58, 88(2)8
9 90, 96 19 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 30/06/2009

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 30/06/2009

965= Bằng so với 10 lần quay trước
955 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
435 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
325 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
595 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
315 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
245 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
784= Bằng so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 30/06/2009

9610 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
489 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
599 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
319 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
418 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
788 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
878 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
477 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT