ĐB 09778
G.1 31496
G.2 07092 61248
G.3 47445 58824 65842
26607 53530 92313
G.4 8884 7376 9560 0336
G.5 0316 3613 4191
1484 0558 4773
G.6 884 365 384
G.766055007
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 05, 07(2) 30, 50, 60 0
1 13(2), 16 91 1
2 24 42, 92 2
3 30, 36 13(2), 73 3
4 42, 45, 48 24, 84(4)4
5 50, 58 05, 45, 65 5
6 60, 65, 66 16, 36, 66, 76, 96 6
7 73, 76, 78 07(2)7
8 84(4) 48, 58, 788
9 91, 92, 96 - 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 27/12/2005

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 27/12/2005

555 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
785 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
345 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
674 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
054 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
894 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
694 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
184 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 27/12/2005

169 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
558= Bằng so với 10 lần quay trước
018= Bằng so với 10 lần quay trước
958 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
438 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
848 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
787 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
657 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT