ĐB 88590
G.1 88749
G.2 23998 88323
G.3 60431 56945 09698
28650 48295 27836
G.4 4230 3662 6896 9830
G.5 8790 0223 4490
0635 9892 5852
G.6 260 756 629
G.716550159
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01 30(2), 50, 60, 90(3)0
1 16 01, 31 1
2 23(2), 29 52, 62, 92 2
3 30(2), 31, 35, 36 23(2)3
4 45, 49 - 4
5 50, 52, 55, 56, 59 35, 45, 55, 95 5
6 60, 62 16, 36, 56, 96 6
7 - - 7
8 - 98(2)8
990(3), 92, 95, 96, 98(2) 29, 49, 59 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 25/09/2007

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 25/09/2007

985 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
125 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
515 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
675 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
754 Giảm 1 lần so với 10 lần quay trước
944 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
304 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
594 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 25/09/2007

349 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
759 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
708 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
748= Bằng so với 10 lần quay trước
088= Bằng so với 10 lần quay trước
188 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
648 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
128 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT