ĐB 10062
G.1 94018
G.2 63630 89653
G.3 04314 02106 22084
62384 20167 23856
G.4 7695 2498 9494 7702
G.5 5708 4652 6741
5457 5142 1770
G.6 112 658 375
G.798263031
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02, 06, 08 30(2), 70 0
1 12, 14, 18 31, 41 1
2 26 02, 12, 42, 52, 622
3 30(2), 31 53 3
4 41, 42 14, 84(2), 94 4
5 52, 53, 56, 57, 58 75, 95 5
662, 67 06, 26, 56 6
7 70, 75 57, 67 7
8 84(2) 08, 18, 58, 98(2)8
9 94, 95, 98(2) - 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 24/07/2007

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 24/07/2007

707 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
086 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
756 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
745 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
265 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
185 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
004= Bằng so với 10 lần quay trước
544 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 24/07/2007

7510 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
749 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
729 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
269 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
088 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
708 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
188 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
008 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT