ĐB 29871
G.1 12873
G.2 66623 25620
G.3 57436 36754 71995
08225 74794 09386
G.4 5650 3003 7850 4209
G.5 0170 5950 6712
8382 4949 0529
G.6 202 056 854
G.710098405
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02, 03, 05, 09(2) 10, 20, 50(3), 70 0
1 10, 12 711
2 20, 23, 25, 29 02, 12, 82 2
3 36 03, 23, 73 3
4 49 54(2), 84, 94 4
5 50(3), 54(2), 56 05, 25, 95 5
6 - 36, 56, 86 6
7 70, 71, 73 - 7
8 82, 84, 86 - 8
9 94, 95 09(2), 29, 49 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 23/12/2008

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 23/12/2008

096 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
575 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
715 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
405 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
545 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
125 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
794 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
074 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 23/12/2008

6610 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
6810 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
549 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
529 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
578 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
948= Bằng so với 10 lần quay trước
738= Bằng so với 10 lần quay trước
797 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT