ĐB 85495
G.1 59971
G.2 48684 74202
G.3 75321 00232 77484
58243 36869 77848
G.4 6998 7799 8219 8664
G.5 6514 3417 6063
6963 4425 6967
G.6 495 940 270
G.759347822
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02 40, 70 0
1 14, 17, 19 21, 71 1
2 21, 22, 25 02, 22, 32 2
3 32, 34 43, 63(2)3
4 40, 43, 48 14, 34, 64, 84(2)4
5 59 25, 95(2)5
6 63(2), 64, 67, 69 - 6
7 70, 71, 78 17, 67 7
8 84(2) 48, 78, 98 8
995(2), 98, 99 19, 59, 69, 99 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 20/12/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 20/12/2011

987 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
785 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
905 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
325 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
445 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
524 Giảm 2 lần so với 10 lần quay trước
234 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
604 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 20/12/2011

5210 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
739 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
089 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
599 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
989 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
548 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
518 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
447 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT