ĐB 80541
G.1 21947
G.2 01751 29116
G.3 50498 86245 16624
08367 42301 69938
G.4 3148 0257 9781 0577
G.5 2503 8322 1407
5835 1115 6339
G.6 343 861 744
G.746180132
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01(2), 03, 07 - 0
1 15, 16, 18 01(2), 41, 51, 61, 81 1
2 22, 24 22, 32 2
3 32, 35, 38, 39 03, 43 3
441, 43, 44, 45, 46, 47, 48 24, 44 4
5 51, 57 15, 35, 45 5
6 61, 67 16, 46 6
7 77 07, 47, 57, 67, 77 7
8 81 18, 38, 48, 98 8
9 98 39 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 18/07/2006

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 18/07/2006

666 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
396 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
675 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
155= Bằng so với 10 lần quay trước
355 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
145 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
985 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
364 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 18/07/2006

1510 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
519 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
669 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
679 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
318 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
398 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
718 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
448 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT