ĐB-1
G.1-1
G.2 81166 32921
G.3 00722 22995 06549
91963 35951 09152
G.4 0564 3130 4856 7447
G.5 1018 2847 5697
4777 0824 1354
G.6 468 725 798
G.750737932
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 30, 50 0
1 18 -1(2), 21, 51 1
2 21, 22, 24, 25 22, 32, 52 2
3 30, 32 63, 73 3
4 47(2), 49 24, 54, 64 4
5 50, 51, 52, 54, 56 25, 95 5
6 63, 64, 66, 68 56, 66 6
7 73, 77, 79 47(2), 77, 97 7
8 - 18, 68, 98 8
9 95, 97, 98 49, 79 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 16/09/2008

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 16/09/2008

667 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
225 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
825 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
235 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
895 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
735= Bằng so với 10 lần quay trước
885 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
514 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 16/09/2008

7310 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
949 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
788 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
668 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
688 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
288 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
588 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
558 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT