ĐB 67106
G.1 33381
G.2 73773 34624
G.3 13204 53911 95140
20359 60311 92758
G.4 3793 2477 6171 5803
G.5 9766 9396 4757
1567 9785 1541
G.6 629 341 209
G.744409988
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03, 04, 06, 09 40(2)0
1 11(2) 11(2), 41(2), 71, 81 1
2 24, 29 - 2
3 - 03, 73, 93 3
4 40(2), 41(2), 44 04, 24, 44 4
5 57, 58, 59 85 5
6 66, 67 06, 66, 96 6
7 71, 73, 77 57, 67, 77 7
8 81, 85, 88 58, 88 8
9 93, 96, 99 09, 29, 59, 99 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 15/07/2008

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/07/2008

735 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
585 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
555 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
785 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
115 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
945 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
044 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
684 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/07/2008

159= Bằng so với 10 lần quay trước
949 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
589 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
018 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
288 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
417 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
627 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
737 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT