ĐB 00651
G.1 00245
G.2 40041 60179
G.3 51532 27489 84006
30030 68086 99115
G.4 5343 4841 8391 4758
G.5 3436 4583 6180
8873 7985 9913
G.6 358 392 840
G.735756043
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 06 30, 40, 60, 80 0
1 13, 15 41(2), 51, 91 1
2 - 32, 92 2
3 30, 32, 35, 36 13, 43(2), 73, 83 3
4 40, 41(2), 43(2), 45 - 4
551, 58(2) 15, 35, 45, 75, 85 5
6 60 06, 36, 86 6
7 73, 75, 79 - 7
8 80, 83, 85, 86, 89 58(2)8
9 91, 92 79, 89 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 09/08/2005

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 09/08/2005

915 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
265 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
325 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
855 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
515 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
565 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
024 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
394 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 09/08/2005

3511 Tăng 9 lần so với 20 lần quay trước
269 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
328 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
568 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
308 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
018 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
858 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
558 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT