9TM 1TM 3TM
ĐB 69919
G.1 10955
G.2 56769 71887
G.3 38563 49922 09585
12289 29226 05283
G.4 0833 0351 0261 9664
G.5 3934 4553 8357
9186 6837 5543
G.6 202 584 765
G.799417210
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02 10 0
1 10, 19 41, 51, 61 1
2 22, 26 02, 22, 72 2
3 33, 34, 37 33, 43, 53, 63, 83 3
4 41, 43 34, 64, 84 4
5 51, 53, 55, 57 55, 65, 85 5
6 61, 63, 64, 65, 69 26, 86 6
7 72 37, 57, 87 7
8 83, 84, 85, 86, 87, 89 - 8
9 99 19, 69, 89, 99 9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 04/04/2017

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
2829/11/20161817
3624/01/20171014
7324/01/2017109
7431/01/2017916
6207/02/2017814
1807/02/2017812
6707/02/2017815
7514/02/201778
7914/02/201779
1114/02/2017718

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 04/04/2017

236 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
556 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
445 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
335 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
575 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
665 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
875 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
384 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 04/04/2017

2311 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
579 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
458 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
338 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước
037 Giảm 2 lần so với 20 lần quay trước
557= Bằng so với 10 lần quay trước
847 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
067 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT