ĐB 56666
G.1 61329
G.2 34187 06195
G.3 60739 03259 31956
04315 58247 59919
G.4 3465 1477 9919 5254
G.5 5424 9329 0450
3305 7119 3834
G.6 648 452 159
G.730189778
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 05 30, 50 0
1 15, 18, 19(3) - 1
2 24, 29(2) 52 2
3 30, 34, 39 - 3
4 47, 48 24, 34, 54 4
5 50, 52, 54, 56, 59(2) 05, 15, 65, 95 5
6 65, 66 56, 666
7 77, 78 47, 77, 87, 97 7
8 87 18, 48, 78 8
9 95, 97 19(3), 29(2), 39, 59(2)9

Thống kê lo gan Quảng Ninh 02/08/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 02/08/2011

797 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
567 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
015 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
185 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
655 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
895 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
584 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
954= Bằng so với 10 lần quay trước

Bộ số Quảng Ninh ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 02/08/2011

5610 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
899 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
799 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
418 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
648= Bằng so với 10 lần quay trước
728 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
248 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
018 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT