ĐB 88290
G.1 37054
G.2 52777 80325
G.3 53175 96749 59076
83930 78981 10276
G.4 2791 7499 3440 8095
G.5 1770 0890 0726
7072 7940 2885
G.6 507 051 642
G.742246244
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 07 30, 40(2), 70, 90(2)0
1 - 51, 81, 91 1
2 24, 25, 26 42(2), 62, 72 2
3 30 - 3
4 40(2), 42(2), 44, 49 24, 44, 54 4
5 51, 54 25, 75, 85, 95 5
6 62 26, 76(2)6
7 70, 72, 75, 76(2), 77 07, 77 7
8 81, 85 - 8
990(2), 91, 95, 99 49, 99 9

Thống kê lo gan Nam Định 29/08/2015

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Nam Định ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 29/08/2015

816 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
265 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
495 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
905 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
674 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
754 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
884 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
254 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Nam Định ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 29/08/2015

179 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
439 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
909 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
009 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
449 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
549 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
499 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
248 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT