ĐB 75781
G.1 35333
G.2 26039 94412
G.3 30725 05716 16324
80923 46246 65054
G.4 0810 3683 1677 6490
G.5 6221 0772 1980
5261 8275 4370
G.6 913 917 650
G.714065352
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 06 10, 50, 70, 80, 90 0
1 10, 12, 13, 14, 16, 17 21, 61, 811
2 21, 23, 24, 25 12, 52, 72 2
3 33, 39 13, 23, 33, 53, 83 3
4 46 14, 24, 54 4
5 50, 52, 53, 54 25, 75 5
6 61 06, 16, 46 6
7 70, 72, 75, 77 17, 77 7
8 80, 81, 83 - 8
9 90 39 9

Thống kê lo gan Nam Định 07/11/2009

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Nam Định ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 07/11/2009

507 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
527 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
996 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
245 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
565 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
065 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
955 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
825 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Nam Định ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 07/11/2009

5211 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
9910 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
749 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
509 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
069 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
249 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
618 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
488 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT