ĐB 19490
G.1 29514
G.2 51383 47137
G.3 47476 33963 50180
36457 31848 72697
G.4 2278 8458 3807 0581
G.5 7207 9785 6817
5606 2199 7965
G.6 103 419 931
G.787965852
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03, 06, 07(2) 80, 900
1 14, 17, 19 31, 81 1
2 - 52 2
3 31, 37 03, 63, 83 3
4 48 14 4
5 52, 57, 58(2) 65, 85 5
6 63, 65 06, 76, 96 6
7 76, 78 07(2), 17, 37, 57, 87, 97 7
8 80, 81, 83, 85, 87 48, 58(2), 78 8
990, 96, 97, 99 19, 99 9

Thống kê lo gan Nam Định 04/08/2007

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Nam Định ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 04/08/2007

767 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
926 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
305 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
575 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
965 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
935 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
325 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
655 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Nam Định ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 04/08/2007

7612 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
9211 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
579 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
659 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
969 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
938 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
118 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
558 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT