ĐB 89390
G.1 12931
G.2 06871 30915
G.3 67708 41782 57998
80503 85740 10999
G.4 1654 2269 6917 6090
G.5 5583 9438 2782
3732 2122 5829
G.6 739 547 365
G.729307201
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 03, 08 30, 40, 90(2)0
1 15, 17 01, 31, 71 1
2 22, 29(2) 22, 32, 72, 82(2)2
3 30, 31, 32, 38, 39 03, 83 3
4 40, 47 54 4
5 54 15, 65 5
6 65, 69 - 6
7 71, 72 17, 47 7
8 82(2), 83 08, 38, 98 8
990(2), 98, 99 29(2), 39, 69, 99 9

Thống kê lo gan Nam Định 02/11/2013

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Nam Định ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 02/11/2013

385 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
345 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
985 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
395 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
405 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
515 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
324 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
504 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Nam Định ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 02/11/2013

6410 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
399 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
388 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
228 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
458 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
518 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
057 Giảm 2 lần so với 20 lần quay trước
837 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT