insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
72
52
41
G.7
445
179
397
G.6
6463
8759
0616
1154
7354
6682
5477
5380
1843
G.5
6207
2785
8813
G.4
03679
88814
09212
77046
74109
53319
14312
72035
44763
13239
71913
36734
74914
89920
91073
84622
44410
30826
68166
62323
39629
G.3
22795
60294
31134
71109
16535
67421
G.2
84465
28276
52477
G.1
35875
16360
41637
ĐB
943139
245500
265175
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 07, 0900, 09 -
1 12(2), 14, 16, 19 13, 14 10, 13
2 - 20 21, 22, 23, 26, 29
339 34(2), 35, 39 35, 37
4 45, 46 - 41, 43
5 59 52, 54(2) -
6 63, 65 60, 63 66
7 72, 75, 79 76, 79 73, 75, 77(2)
8 - 82, 85 80
9 94, 95 - 97
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
-00, 20, 60 10, 800
- - 21, 411
12(2), 72 52, 82 222
63 13, 63 13, 23, 43, 733
14, 94 14, 34(2), 54(2) -4
45, 65, 75, 95 35, 85 35, 755
16, 46 76 26, 666
07 - 37, 77(2), 977
- - -8
09, 19, 39, 59, 79 09, 39, 79 299
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
44
58
16
G.7
643
469
238
G.6
4618
8557
8840
9352
7562
8190
4625
5994
9461
G.5
7637
0517
6359
G.4
16240
09808
59050
90011
89285
30268
46506
16928
93515
41599
70792
79955
71107
31070
31498
27508
23427
89842
57094
05872
50515
G.3
21809
71826
78700
60284
32138
55603
G.2
62299
05888
25175
G.1
88724
98074
74686
ĐB
847552
070840
368140
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 06, 08, 09 00, 07 03, 08
1 11, 18 15, 17 15, 16
2 24, 26 28 25, 27
3 37 - 38(2)
4 40(2), 43, 444040, 42
5 50, 52, 57 52, 55, 58 59
6 68 62, 69 61
7 - 70, 74 72, 75
8 85 84, 88 86
9 99 90, 92, 99 94(2), 98
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
40(2), 50 00, 40, 70, 90400
11 - 611
52 52, 62, 92 42, 722
43 - 033
24, 44 74, 84 94(2)4
85 15, 55 15, 25, 755
06, 26 - 16, 866
37, 57 07, 17 277
08, 18, 68 28, 58, 88 08, 38(2), 988
09, 99 69, 99 599
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
24
51
34
G.7
349
441
071
G.6
4409
3880
3906
1800
4528
3289
7033
7682
1125
G.5
5692
6158
0507
G.4
50031
01257
94422
50313
18837
38473
24496
83537
37267
23367
04989
21092
18150
31962
28101
68819
86525
45312
49463
62860
95669
G.3
51013
12069
13085
44780
61004
83377
G.2
09343
05520
38523
G.1
96562
94032
70169
ĐB
708135
171733
187824
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 06, 09 00 01, 04, 07
1 13(2) - 12, 19
2 22, 24 20, 28 23, 24, 25(2)
3 31, 35, 37 32, 33, 37 33, 34
4 43, 49 41 -
5 57 50, 51, 58 -
6 62, 69 62, 67(2) 60, 63, 69(2)
7 73 - 71, 77
8 80 80, 85, 89(2) 82
9 92, 96 92 -
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
80 00, 20, 50, 80 600
31 41, 51 01, 711
22, 62, 92 32, 62, 92 12, 822
13(2), 43, 7333 23, 33, 633
24 - 04, 24, 344
35 85 25(2)5
06, 96 - -6
37, 57 37, 67(2) 07, 777
- 28, 58 -8
09, 49, 69 89(2) 19, 69(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
02
80
36
G.7
064
025
033
G.6
6710
9070
2820
7886
8057
5674
7138
8248
3455
G.5
3411
8885
7733
G.4
10620
80315
74626
92080
85263
52213
51916
60491
40300
34343
75675
95919
18467
91287
28020
92876
11768
07861
03275
18519
20992
G.3
90103
81923
73811
74266
94629
74083
G.2
56857
20780
24339
G.1
98948
81349
19895
ĐB
454361
168067
211479
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 02, 03 00 -
1 10, 11, 13, 15, 16 11, 19 19
2 20(2), 23, 26 25 20, 29
3 - - 33(2), 36, 38, 39
4 48 43, 49 48
5 57 57 55
661, 63, 64 66, 67(2) 61, 68
7 70 74, 75 75, 76, 79
8 80 80(2), 85, 86, 87 83
9 - 91 92, 95
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
10, 20(2), 70, 80 00, 80(2) 200
11, 61 11, 91 611
02 - 922
03, 13, 23, 63 43 33(2), 833
64 74 -4
15 25, 75, 85 55, 75, 955
16, 26 66, 86 36, 766
57 57, 67(2), 87 -7
48 - 38, 48, 688
- 19, 49 19, 29, 39, 799
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
47
57
64
G.7
869
945
662
G.6
0637
4561
4685
4706
2535
9625
1108
9084
0174
G.5
6334
2197
3111
G.4
77928
45549
74644
03918
50355
40475
28307
27264
25870
76670
79921
63121
59588
93815
93145
23018
56659
01008
61269
76250
84567
G.3
23047
39162
41079
50934
53658
47900
G.2
67728
33144
40557
G.1
87392
94379
02334
ĐB
430678
070886
241489
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 07 06 00, 08(2)
1 18 15 11, 18
2 28(2) 21(2), 25 -
3 34, 37 34, 35 34
4 44, 47(2), 49 44, 45 45
5 55 57 50, 57, 58, 59
6 61, 62, 69 64 62, 64, 67, 69
7 75, 78 70(2), 79(2) 74
8 8586, 88 84, 89
9 92 97 -
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
- 70(2) 00, 500
61 21(2) 111
62, 92 - 622
- - -3
34, 44 34, 44, 64 34, 64, 74, 844
55, 75, 85 15, 25, 35, 45 455
- 06, 86 -6
07, 37, 47(2) 57, 97 57, 677
18, 28(2), 78 88 08(2), 18, 588
49, 69 79(2) 59, 69, 899
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
26
88
21
G.7
390
942
413
G.6
2631
9143
1381
0151
9067
2015
5625
3496
2151
G.5
1693
4832
6129
G.4
98601
10164
15259
10469
58167
79873
09838
36362
56560
77282
54464
18164
50213
75157
06369
39913
06246
03461
24624
42272
46970
G.3
00591
82156
89630
00479
52830
99128
G.2
31343
57939
62534
G.1
44534
91501
56359
ĐB
130942
090775
410421
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 01 01 -
1 - 13, 15 13(2)
2 26 -21(2), 24, 25, 28, 29
3 31, 34, 38 30, 32, 39 30, 34
442, 43(2) 42 46
5 56, 59 51, 57 51, 59
6 64, 67, 69 60, 62, 64(2), 67 61, 69
7 7375, 79 70, 72
8 81 82, 88 -
9 90, 91, 93 - 96
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
90 30, 60 30, 700
01, 31, 81, 91 01, 5121(2), 51, 611
42 32, 42, 62, 82 722
43(2), 73, 93 13 13(2)3
34, 64 64(2) 24, 344
- 15, 75 255
26, 56 - 46, 966
67 57, 67 -7
38 88 288
59, 69 39, 79 29, 59, 699

XSMN Chủ Nhật hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

XSMN CN của XSMB.Org có gì hay?

Người dân trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam bây giờ có thể tra cứu kết quả XSMN CN nhanh chóng & chính xác tại XSMB.Org. Được biết đến là một website uy tín trong ngành xổ số, chúng tôi đang dần hoàn thiện các tính năng và lăng nghe ý kiến của người chơi để cải thiện sản phẩm của mình.

Theo dõi kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật tại XSMB.Org, bạn hoàn toàn không mất bất kỳ một khoản chi phí nào mà vẫn tra được chính xác con số của các giải thưởng.

Bạn sẽ có thể bỏ lỡ kết quả vào khung giờ quay thưởng nhưng ngay sau đó có thể xem lại ngay sau đó vài phút khi máy tính tổng hợp được đầy đủ thông tin & lưu trữ chúng trên các máy chủ.

Có thể bạn chưa ích những lợi ích thiết thực từ việc mua vé số, không chỉ là một trò chơi giải trí, xổ số kiến thiết còn giúp rất nhiều người thoát nghèo, cung cấp một nguồn ngân sách ổn định giúp nhà nước thực hiện các công việc an sinh xã hội.

Để biết được KQXS MN Chủ Nhật bạn có thể truy cập trang chủ của chúng tôi hoặc tải ứng dụng dành cho các thiết bị di động đã có sẵn trên store của ndroid & IOS.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT