ĐB 60991
G.1 06704
G.2 55298 68119
G.3 99907 48120 32546
06325 28959 29215
G.4 0739 7194 6478 4569
G.5 9506 6135 6001
6997 9360 5186
G.6 027 636 464
G.781096040
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 04, 06, 07, 09 20, 40, 60(2)0
1 15, 19 01, 81, 911
2 20, 25, 27 - 2
3 35, 36, 39 - 3
4 40, 46 04, 64, 94 4
5 59 15, 25, 35 5
6 60(2), 64, 69 06, 36, 46, 86 6
7 78 07, 27, 97 7
8 81, 86 78, 98 8
991, 94, 97, 98 09, 19, 39, 59, 69 9

Thống kê lo gan Hải Phòng 29/04/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 29/04/2011

866 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
975 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
705 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
075 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
235 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
015 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
555 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
814 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 29/04/2011

869 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
709 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
318 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
508 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
978 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
238 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
078 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
598 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT