ĐB-1
G.1-1
G.2 95459 48401
G.3 78144 05458 05753
69216 65281 71334
G.4 4135 4615 9440 7331
G.5 7698 2229 8633
8337 7877 3320
G.6 599 986 355
G.716673013
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01 20, 30, 40 0
1 13, 15, 16(2)-1(2), 01, 31, 81 1
2 20, 29 - 2
3 30, 31, 33, 34, 35, 37 13, 33, 53 3
4 40, 44 34, 44 4
5 53, 55, 58, 59 15, 35, 55 5
6 67 16(2), 86 6
7 77 37, 67, 77 7
8 81, 86 58, 98 8
9 98, 99 29, 59, 99 9

Thống kê lo gan Hải Phòng 26/09/2008

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 26/09/2008

506 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
856 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
665 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
285 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
714= Bằng so với 10 lần quay trước
394= Bằng so với 10 lần quay trước
274 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
304 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 26/09/2008

549 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
449 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
398 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
718 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
357 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước
997 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
587 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
507 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT