ĐB 15581
G.1 07557
G.2 52408 55825
G.3 17593 64475 06028
34042 46441 30366
G.4 1050 5990 6862 7610
G.5 7495 1363 9273
9863 7426 1889
G.6 158 927 626
G.738012175
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 08 10, 50, 90 0
1 10 01, 21, 41, 811
2 21, 25, 26(2), 27, 28 42, 62 2
3 38 63(2), 73, 93 3
4 41, 42 - 4
5 50, 57, 58 25, 75(2), 95 5
6 62, 63(2), 66 26(2), 66 6
7 73, 75(2) 27, 57 7
881, 89 08, 28, 38, 58 8
9 90, 93, 95 89 9

Thống kê lo gan Hải Phòng 25/02/2005

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 25/02/2005

925 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
615 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
584 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
624 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
284 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
084 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
854 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
254 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 25/02/2005

925 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
615 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
584 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
624 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
284 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
084 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
854 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
254 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT