ĐB 19229
G.1 75565
G.2 64871 53147
G.3 33595 83293 36734
44693 54152 76105
G.4 7849 4271 5618 6273
G.5 9901 4529 0883
9812 3019 5969
G.6 705 664 360
G.781202252
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 05(2) 20, 60 0
1 12, 18, 19 01, 71(2), 81 1
2 20, 22, 29(2) 12, 22, 52(2)2
3 34 73, 83, 93(2)3
4 47, 49 34, 64 4
5 52(2) 05(2), 65, 95 5
6 60, 64, 65, 69 - 6
7 71(2), 73 47 7
8 81, 83 18 8
9 93(2), 95 19, 29(2), 49, 69 9

Thống kê lo gan Hải Phòng 24/05/2013

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 24/05/2013

736= Bằng so với 10 lần quay trước
436 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
956 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
655 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
645 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
185= Bằng so với 10 lần quay trước
745 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
194 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 24/05/2013

7312 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
4310 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
1810 Tăng 9 lần so với 20 lần quay trước
499 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
688 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
618 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
648 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
028 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT