ĐB 17805
G.1 21239
G.2 57543 69106
G.3 87811 15922 11178
05930 21015 77226
G.4 9165 8974 5830 0172
G.5 6952 7222 9104
8416 9446 0479
G.6 266 075 230
G.781955883
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04, 05, 06 30(3)0
1 11, 15, 16 11, 81 1
2 22(2), 26 22(2), 52, 72 2
3 30(3), 39 43, 83 3
4 43, 46 04, 74 4
5 52, 58 05, 15, 65, 75, 95 5
6 65, 66 06, 16, 26, 46, 66 6
7 72, 74, 75, 78, 79 - 7
8 81, 83 58, 78 8
9 95 39, 79 9

Thống kê lo gan Hải Phòng 24/02/2006

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 24/02/2006

728 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
525 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
395 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
335 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
915 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
954= Bằng so với 10 lần quay trước
794= Bằng so với 10 lần quay trước
074 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 24/02/2006

7212 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
9411 Tăng 11 lần so với 20 lần quay trước
919 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
798 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
828 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
968 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
928= Bằng so với 10 lần quay trước
958= Bằng so với 10 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT