ĐB 59403
G.1 25344
G.2 40830 10019
G.3 81764 88907 31587
75240 27083 93703
G.4 7286 1679 3094 2775
G.5 4082 6392 3172
8271 4128 3500
G.6 884 958 202
G.772854066
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00, 02, 03(2), 07 00, 30, 40(2)0
1 19 71 1
2 28 02, 72(2), 82, 92 2
3 30 03(2), 83 3
4 40(2), 44 44, 64, 84, 94 4
5 58 75, 85 5
6 64, 66 66, 86 6
7 71, 72(2), 75, 79 07, 87 7
8 82, 83, 84, 85, 86, 87 28, 58 8
9 92, 94 19, 79 9

Thống kê lo gan Hải Phòng 21/10/2005

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 21/10/2005

536 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
715 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
045 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
175 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
005 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
834 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
694 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
134 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 21/10/2005

719 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
009 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
878 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
368 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
268 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
457 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
137 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
537 Giảm 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT