ĐB 61468
G.1 35297
G.2 32242 69265
G.3 73131 07763 16932
55784 85843 59652
G.4 7041 5849 0992 9134
G.5 3880 5054 9946
9149 0256 5820
G.6 548 185 913
G.790716516
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 20, 80, 90 0
1 13, 16 31, 41, 71 1
2 20 32, 42, 52, 92 2
3 31, 32, 34 13, 43, 63 3
4 41, 42, 43, 46, 48, 49(2) 34, 54, 84 4
5 52, 54, 56 65(2), 85 5
6 63, 65(2), 68 16, 46, 56 6
7 71 97 7
8 80, 84, 85 48, 688
9 90, 92, 97 49(2)9

Thống kê lo gan Hải Phòng 15/08/2014

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/08/2014

906 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
545 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
405 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
605 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
925 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
635 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
205 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
174 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/08/2014

7110 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
549 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
408 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
098 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
638= Bằng so với 10 lần quay trước
807= Bằng so với 10 lần quay trước
327 Giảm 2 lần so với 20 lần quay trước
887 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT