ĐB 58046
G.1 96071
G.2 82904 70709
G.3 86777 15859 82537
59630 22405 74530
G.4 7977 3346 6672 9802
G.5 5174 7087 5425
0518 9255 0516
G.6 878 715 717
G.776808185
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02, 04, 05, 09 30(2), 80 0
1 15, 16, 17, 18 71, 81 1
2 25 02, 72 2
3 30(2), 37 - 3
446(2) 04, 74 4
5 55, 59 05, 15, 25, 55, 85 5
6 - 16, 46(2), 76 6
7 71, 72, 74, 76, 77(2), 78 17, 37, 77(2), 87 7
8 80, 81, 85, 87 18, 78 8
9 - 09, 59 9

Thống kê lo gan Hải Phòng 12/04/2013

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 12/04/2013

746 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
186 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
155 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
025 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
435 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
085 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
894 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
294 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 12/04/2013

449 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
788 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
618 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
688 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
028 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
158 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
948 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
438 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT