ĐB 91345
G.1 11006
G.2 93811 19412
G.3 63955 00378 94236
17133 59783 10484
G.4 2583 1079 8793 6380
G.5 8540 7445 4475
1659 3078 2646
G.6 132 811 134
G.737283060
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 06 30, 40, 60, 80 0
1 11(2), 12 11(2)1
2 28 12, 32 2
3 30, 32, 33, 34, 36, 37 33, 83(2), 93 3
4 40, 45(2), 46 34, 84 4
5 55, 59 45(2), 55, 75 5
6 60 06, 36, 46 6
7 75, 78(2), 79 37 7
8 80, 83(2), 84 28, 78(2)8
9 93 59, 79 9

Thống kê lo gan Hải Phòng 06/07/2007

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 06/07/2007

966 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
635 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
345 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
005 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
555 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
995 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
114 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
724 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hải Phòng ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 06/07/2007

639 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
518 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
628 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
288 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
968 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
438= Bằng so với 10 lần quay trước
117 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
937 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT