ĐB 17112
G.1 30256
G.2 84925 66824
G.3 51299 12620 97231
70598 92533 15573
G.4 3968 8562 1381 1888
G.5 4352 0968 4270
8280 2004 9048
G.6 563 663 998
G.723909945
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04 20, 70, 80, 90 0
112 31, 81 1
2 20, 23, 24, 25 12, 52, 62 2
3 31, 33 23, 33, 63(2), 73 3
4 45, 48 04, 24 4
5 52, 56 25, 45 5
6 62, 63(2), 68(2) 56 6
7 70, 73 - 7
8 80, 81, 88 48, 68(2), 88, 98(2)8
9 90, 98(2), 99(2) 99(2)9

Thống kê lo gan Hà Nội 29/10/2009

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 29/10/2009

445 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
115 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
925 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
245 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
485 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
494 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
284= Bằng so với 10 lần quay trước
784 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 29/10/2009

4510 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
929 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
889 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
248 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
288 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
488 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
217= Bằng so với 10 lần quay trước
937 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT